Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2024 z dne 15. 3. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2024 z dne 15. 3. 2024

Kazalo

Ob-1678/24, Stran 627
V skladu z določili 32., 33., 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, s spremembami), 56., 57. in 69. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 s spremembami) ter 29., 30. in 31. člena Statuta VDC Novo mesto, je Svet zavoda VDC Novo mesto (v nadaljevanju: Svet zavoda) dne 5. 3. 2024 sprejel sklep o razpisu prostega delovnega mesta
direktorja/direktorice 
Varstveno delovnega centra Novo mesto 
1. Kandidat/ka mora poleg splošnih, z zakonom določenih pogojev, izpolnjevati še naslednje pogoje:
– visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba (VII. stopnja) iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu in pet let delovnih izkušenj;
– višja strokovna izobrazba (VI. stopnja) iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu in dvajset let delovnih izkušenj, od tega najmanj 5 let na vodilnih ali vodstvenih delovnih mestih;
– strokovni izpit za delo na področju socialnega varstva;
– opravljen program za vodenje socialno varstvenega zavoda, ki ga določi Socialna zbornica Slovenije v soglasju s Strokovnim svetom Republike Slovenije za splošno izobraževanje;
– za direktorja/direktorico je lahko imenovan/a tudi kandidat/ka, ki nima opravljenega programa za vodenje iz prejšnje alineje, mora pa ga opraviti najkasneje v enem letu od začetka opravljanja nalog direktorja, sicer mu/ji mandat na podlagi zakona preneha;
– predložiti mora svoj program razvoja zavoda za mandatno obdobje.
2. Z imenovanim direktorjem/direktorico bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas, za čas trajanja mandata. Mandat traja 5 let.
3. Pisne prijave z zahtevanimi dokazili o izpolnjevanju pogojev ter kratek življenjepis s podatki o strokovnih delovnih izkušnjah in programom razvoja zavoda, morajo kandidati/ke poslati priporočeno po pošti na naslov: Svet zavoda VDC Novo mesto, Šmihel 3, 8000 Novo mesto, najkasneje do vključno 2. 4. 2024, in sicer v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – prijava na razpis«.
4. Kandidati bodo o izidu razpisa obveščeni v zakonitem roku.
5. Mandat bo direktorju/ici začel teči po prejetem soglasju k imenovanju, ki ga poda minister za solidarno prihodnost.
Svet zavoda Varstveno delovnega centra Novo mesto 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti