Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2024 z dne 15. 3. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2024 z dne 15. 3. 2024

Kazalo

Ob-1675/24, Stran 626
Svet zavoda Glasbene šole Postojna, Ljubljanska cesta 10, 6230 Postojna na podlagi sklepa z dne 28. 2. 2024 razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice 
Kandidat/ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ice izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21, 207/21, 105/22 – ZZNŠPP, 141/22, 158/22 – ZDoh-2AA in 71/23).
Izbrani kandidat/ka bo imenovan/a za dobo 5 let. Delo se opravlja s polnim delovnim časom. Predviden začetek dela je 1. 9. 2024.
Pisne prijave o izpolnjevanju zahtevanih pogojev morajo vsebovati: dokazilo o izobrazbi, dokazilo o nazivu, dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu, dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu, potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da ni v kazenskem postopku, potrdilo Ministrstva za pravosodje iz evidence izbrisanih obsodb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost, kratek življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju, program vodenja zavoda za mandatno obdobje.
Kandidati/ke naj pošljejo prijave v 8 dneh po objavi tega razpisa na naslov: Svet zavoda Glasbene šole Postojna, Ljubljanska cesta 10, 6230 Postojna, z oznako »Ne odpiraj – prijava na razpis za ravnatelja/ravnateljico«.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Svet Glasbene šole Postojna 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti