Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2024 z dne 15. 3. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2024 z dne 15. 3. 2024

Kazalo

Ob-1674/24, Stran 625
Svet zavoda Centra Gustava Šiliha Maribor, Majcigerjeva ulica 31, 2000 Maribor razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice 
s sklepom, sprejetim na 2. redni seji Sveta zavoda Centra Gustava Šiliha Maribor, ki je bila dne 22. 2. 2024. Člani Sveta so soglasno potrdili 14. sklep 2. seje za razpis delovnega mesta ravnatelja/ravnateljice, objavljenega v Uradnem listu Republike Slovenije in določili razpisni rok 8 dni od objave razpisa.
Kandidati/-ke morajo za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ravnateljice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21, 207/21, 105/22 – ZZNŠPP, 141/22, 158/22 – ZDoh-2AA in 71/23).
Kandidati/-ke morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Predvideni začetek dela bo dne 1. 9. 2024.
Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a za dobo 5 let.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (overjeno dokazilo o izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku, ki nista starejši od 30 dni) pošljite v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda Centra Gustava Šiliha Maribor, Majcigerjeva ulica 31, 2000 Maribor, z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja/ravnateljico«.
Kandidat/-ka mora k prijavi priložiti program vodenja zavoda za mandatno obdobje, lahko pa predloži tudi kratek življenjepis.
Kandidati/-ke bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli/-le v zakonitem roku.
Svet zavoda Centra Gustava Šiliha Maribor 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti