Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2024 z dne 15. 3. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2024 z dne 15. 3. 2024

Kazalo

Št. 033-4/2024/2 Ob-1673/24, Stran 625
Svet Vrtca Anice Černejeve, Kajuhova ulica 5, 3000 Celje, na podlagi 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 s spremembami in dopolnitvami; ZZ) in 58. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 s spremembami in dopolnitvami; ZOFVI) ter sklepa 7. redne seje Sveta Vrtca Anice Černejeve z dne 14. 3. 2024, razpisuje delovno mesto
ravnatelja – m/ž 
Kandidat – m/ž (v nadaljevanju: kandidat) mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja – m/ž (v nadaljevanju: ravnatelj) izpolnjevati pogoje v skladu z določili 53. člena ZOFVI.
Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Predvideni začetek dela bo 1. 9. 2024.
Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja polni delovni čas.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Za čas mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu (če ravnateljskega izpita kandidat nima, si ga mora pridobiti najkasneje v enem letu po začetku mandata), delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju (najmanj 5 let – izpis obdobij zavarovanja v RS ali drugo dokazilo o obdobju dela v VIZ), potrdilo iz kazenske evidence (izda Ministrstvo za pravosodje, ob oddaji prijave ne sme biti starejše od 30 dni), potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku (ob oddaji prijave ne sme biti starejše od 30 dni), potrdilo iz evidence izbrisanih obsodb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost (izda Ministrstvo za pravosodje, ob oddaji prijave ne sme biti starejše od 30 dni), izjavo, s katero dovoljuje obdelavo in uporabo njegovih/njenih osebnih podatkov za namen in v zvezi s postopkom imenovanja, pošljite v 10 dneh po objavi razpisa v zaprti ovojnici na naslov: Svet Vrtca Anice Černejeve, Kajuhova ulica 5, 3000 Celje z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja«.
Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja zavoda za mandatno obdobje, lahko pa predloži tudi kratek življenjepis.
Vloga bo štela za pravočasno, če bo zadnji dan roka s priporočeno pošiljko oddana na pošto.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Svet Vrtca Anice Černejeve Celje 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti