Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2024 z dne 15. 3. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2024 z dne 15. 3. 2024

Kazalo

Št. 430-0004/2024 Ob-1730/24, Stran 608
Občina Mežica na podlagi 9. člena Pravilnika o merilih in načinu izbire projektov, programov in dejavnosti na področju kulture, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Mežica (Uradni list RS, št. 28/03, 28/12 in 12/20) objavlja
javni razpis 
za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov, projektov in dejavnosti na področju kulture, ki jih bo Občina Mežica sofinancirala iz občinskega proračuna v letu 2024 
1. Na javnem razpisu lahko sodelujejo društva, organizacije, zavodi in posamezniki, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Občini Mežica, da izvajajo dejavnost v Občini Mežica, da imajo določeno število članov iz Občine Mežica in da imajo najmanj eno samostojno prireditev v Občini Mežica,
– da so registrirani v skladu z Zakonom o društvih oziroma da so ustanovljeni v skladu s predpisi, ki urejajo njihov status in delovanje,
– da imajo materialne, kadrovske in druge pogoje za delovanje,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu, velja za društva,
– da predložijo ustrezen program dela – letni načrt.
2. Iz proračunskih sredstev se bodo sofinancirali projekti, programi in dejavnosti na naslednjih področjih kulture:
– glasbena dejavnost – odrasli, otroški pevski zbori, instrumentalni orkestri,
– gledališka dejavnost,
– lutkovna dejavnost,
– recitacijska in literarna dejavnost,
– folklorna in plesna dejavnost,
– likovna, fotografska in filmska dejavnost,
– ohranjanje kulturne dediščine (muzejska in zgodovinska dejavnost),
– galerijska dejavnost.
3. Okvirna vrednost sredstev: okvirna vrednost sredstev javnega razpisa je 16.500,00 EUR.
4. Rok za porabo sredstev: sofinancirajo se projekti, programi in dejavnosti, ki se bodo izvedle v letu 2024. Sredstva niso prenosljiva.
5. Razpisni rok in način dostave ponudb
Rok za prijavo na razpis je 30. 4. 2024.
Ponudba mora biti izdelana na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije ter vsebovati zahtevane priloge.
Nepravočasno prispelih ponudb komisija ne bo upoštevala.
Ponudba v zaprti kuverti mora biti označena z imenom in naslovom ponudnika, v spodnjem levem kotu pa opremljena s pripisom »Ne odpiraj – javni razpis – kultura«.
6. Odpiranje ponudb
Odpiranje ponudb bo komisija opravila po preteku razpisnega roka. Odpiranje ne bo javno.
V primeru nepopolno izpolnjenih prijav s pomanjkljivo dokumentacijo bo komisija ponudnike pozvala, da v roku 8 dni prijavo dopolnijo. V primeru, da ponudnik prijave v danem roku ne bo dopolnil, bo ponudba izločena kot nepopolna.
7. Dodatne informacije: vse informacije v zvezi z javnim razpisom so na voljo na sedežu Občine Mežica ali po tel. 02/827-93-56 – kontaktna oseba Olga Vršič.
8. Razpisna dokumentacija: razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignejo na sedežu Občine Mežica, Trg svobode 1, 2392 Mežica, v času uradnih ur od ponedeljka do petka od 8. do 13. ure, od dneva objave javnega razpisa, do dneva, ko se izteče rok za oddajo ponudb.
9. Izid razpisa: predlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni v roku 15 dni po poteku roka za pritožbe.
Občina Mežica 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti