Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2024 z dne 15. 3. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2024 z dne 15. 3. 2024

Kazalo

Št. 610-24/2024 Ob-1725/24, Stran 606
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/07 – odl. US, 56/08, 4/10, 20/11, 100/11 – odl. US, 111/13, 68/16, 61/17, 21/18 – ZNOrg, 49/20 – ZIUZEOP, 3/22 – Zdeb in 105/22 – ZZNŠPP), v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list RS, št. 43/10 in 62/16), Pravilnikom o strokovnih komisijah (Uradni list RS, št. 125/22) ter Sklepom o začetku postopka Javnega razpisa za izbor kulturnih projektov, ki jih bo v obdobju 2024–2025 sofinancirala Mestna občina Celje št. 610-24/2024 z dne 13. 3. 2024 Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje, objavlja
javni razpis 
za izbor kulturnih projektov, ki jih bo v obdobju 2024–2025 sofinancirala Mestna občina Celje (oznaka JRKP-MOC-2024-2025) 
Predmet Javnega razpisa za izbor kulturnih projektov, ki jih bo v obdobju 2024–2025 sofinancirala Mestna občina Celje (v nadaljnjem besedilu: Javni razpis) je sofinanciranje kulturnih projektov (v nadaljnjem besedilu: projekti), ki bodo izvedeni v obdobju 2024–2025 na območju Mestne občine Celje (v nadaljnjem besedilu: MOC).
Javni razpis se nanaša na sofinanciranje projektov na področjih:
A. uprizoritvene umetnosti in ples,
B. glasbene umetnosti,
C. vizualne umetnosti,
D. literarni programi in založništvo.
Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev za Javni razpis v obdobju 2024–2025 znaša 40.086,00 EUR za leto 2024 in 51.110,00 EUR za leto 2025. MOC si pridružuje pravico do spremembe okvirne višine sredstev v primeru, da se razpoložljiva sredstva spremenijo v postopku sprejemanja rebalansa proračuna MOC za leto 2024 ali proračuna za leto 2025.
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena najkasneje do 31. 12. 2025.
Javni razpis se začne z objavo v Uradnem listu RS z dnem 15. 3. 2024 in se zaključi z dnem 15. 4. 2024.
Predlagatelji morajo oddati predloge izključno priporočeno po pošti (velja datum poštnega žiga). Osebna oddaja vlog v tajništvo Oddelka za družbene dejavnosti MOC ne bo mogoča. Vloge, ki bodo oddane v glavni pisarni Mestne občine Celje ne bodo uvrščene v postopek izbora za dodelitev sredstev.
Razpisna dokumentacija je od dneva objave Javnega razpisa do izteka roka za oddajo prijav dosegljiva na spletni strani MOC: http://moc.celje.si/javni-razpisi pod rubriko »Javna naročila, razpisi, zbiranje ponudb po evidenčnem postopku in javni natečaji za delovna mesta«.
Mestna občina Celje 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti