Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2024 z dne 15. 3. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2024 z dne 15. 3. 2024

Kazalo

Ob-1727/24, Stran 559
Sprememba 
Slovenski podjetniški sklad objavlja spremembe vsebine javnega razpisa Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo, z oznako P2 2024 – Spodbude za zagon inovativnih podjetij v letu 2024, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 18 z dne 1. 3. 2024, Ob-1556/24. Spremembe se nanašajo na naslednje točke Javnega razpisa:
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo, Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor objavlja javni razpis »Spodbude za zagon inovativnih podjetij v letu 2024 (P2 2024)« na podlagi uvodnih določb:
Štiriindvajseta in trideseta alineja se v celoti nadomestita z:
– Uredbe Komisije (EU) št. 2023/2831 z dne 13. decembra 2023 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L št. 2023/2831, z dne 15. 12. 2023);
– Priglašene sheme de minimis pomoči »Program ukrepov MGTŠ za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti v obdobju 2024–2030 – de minimis« (št. priglasitve: M001-2632616-2024 z dne 6. 3. 2024; trajanje sheme: do 31. 12. 2030), oziroma na podlagi vsakokrat veljavne sheme de minimis pomoči.
4.1 Splošni pogoji za vlagatelje
Deseta točka se v celoti nadomesti z:
10. Vlagatelj skladno z Uredbo Komisije 2023/2831 ne sme imeti registrirane glavne dejavnosti in tudi vsebina sofinancirane operacije se ne sme nanašati na sledeče izključene sektorje:
– primarna proizvodnja ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture, opredeljene v členu 5, točki (a) in (b), Uredbe (EU) št. 1379/2013;
– predelava in trženje ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture, kadar je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine proizvodov, nabavljenih ali danih na trg;
– primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti,
– predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi v naslednjih primerih:
– če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg, 
– če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce. 
8. Shema in skladnost s pravili državnih pomoči
Prvi odstavek se v celoti nadomesti z:
Sofinanciranje v okviru javnega razpisa bo potekalo na osnovi priglašene sheme de minimis pomoči »Program ukrepov MGTŠ za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti v obdobju 2024–2030 – de minimis« (št. priglasitve: M001-2632616-2024 z dne 6. 3. 2024; trajanje sheme: do 31. 12. 2030), oziroma na podlagi vsakokrat veljavne sheme de minimis pomoči.
Slovenski podjetniški sklad 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti