Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2024 z dne 9. 2. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2024 z dne 9. 2. 2024

Kazalo

Št. 9000-0002-2024 Ob-1361/24, Stran 270
Na podlagi določil 32. člena Zakona o zavodih – ZZ (Uradni list RS, št. 8/96, s spremembami), 56. člena Zakona o socialnem varstvu – ZSV (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo s sprem.) in Statuta Doma starejših občanov Kamnik z dne 28. 9. 2016 razpisuje naslednje vodstveno delovno mesto
direktor 
Doma starejših občanov Kamnik (m/ž), Šifra delovnega mesta: B017347
Za direktorja DSO Kamnik (m/ž) je lahko imenovan kandidat, ki poleg pogojev, predpisanih z zakonom, izpolnjuje še naslednje pogoje:
– da ima najmanj univerzitetno izobrazbo ali specializacijo po visokošolskem strokovnem programu oziroma magisterij stroke (2. bolonjska stopnja),
– da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj, od tega 3 leta na vodstvenih delovnih mestih,
– da je državljan RS,
– da obvlada slovenski jezik,
– da predloži program dela in razvoja zavoda in opredeli svojo vlogo pri realizaciji le-tega, za mandatno obdobje (na največ petih straneh v A4 formatu),
– da predloži potrdilo o nekaznovanosti,
– potrdilo da kandidat ni v kazenskem postopku,
– predložiti mora izjavo, da soglaša, da se lahko njegovi/njeni osebni podatki javno obravnavajo na seji Sveta doma in v primeru izbora, da, se zanj zaprosi za mnenje pristojen organ lokalne skupnosti in soglasje pristojnega ministrstva,
– predložiti mora potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu za delo na področju socialnega varstva in diplomo o opravljenem programu za vodenje socialno varstvenega zavoda oziroma ga mora kandidat/ka opraviti v skladu s petim odstavkom 56. člena ZSV).
Prijava mora vsebovati kratek življenjepis z navedbo tudi drugih znanj in veščin, ki jih ima kandidat pridobljene, ter vsa dokazila o izpolnjevanju razpisnih pogojev.
Formalno nepopolne prijave se ne bodo uvrstile v izbirni postopek.
Mandatna doba traja 5 let.
Rok za prijavo z izkazanimi dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev je 15 dni po objavi. Kot pravočasne bodo štele vloge, ki bodo prispele do 27. 2. 2024 oziroma bodo poslane po pošti priporočeno z žigom, najkasneje do 27. 2. 2024 na naslov: Svet Doma starejših občanov Kamnik, Neveljska pot 26, 1241 Kamnik, z oznako »za razpis direktorja« in pripisom »ne odpiraj«.
Kandidati bodo obveščeni o izbiri v roku 30 dni po objavi razpisa.
Svet Doma starejših občanov Kamnik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti