Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2024 z dne 9. 2. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2024 z dne 9. 2. 2024

Kazalo

Ob-1358/24, Stran 269
Na podlagi prvega odstavka 11.a člena Sklepa o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Psihiatrična bolnišnica Ormož (Uradni list RS, št. 162/22 z dne 23. 12. 2022) in Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Psihiatrična bolnišnica Ormož (Uradni list RS, št. 35/23 z dne 27. 3. 2023), Svet javnega zdravstvenega zavoda Psihiatrične bolnišnice Ormož objavlja javni razpis za delovno mesto
strokovnega direktorja/ice 
javnega zdravstvenega zavoda Psihiatrične bolnišnice Ormož 
za mandatno obdobje 4 let
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
– ima izobrazbo medicinske smeri, pridobljeno po študijskem programu druge stopnje, oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe pridobljene po študijskih programih druge stopnje, ki je v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena najmanj na 8. raven,
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj na vodstvenih delovnih mestih v zdravstvu,
– ima znanje enega svetovnega jezika (angleški ali nemški),
– predloži program strokovnega dela in razvoja zavoda,
– predloži potrdilo o nekaznovanosti, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje.
Drugi pogoji:
– opravljena specializacija s področja dejavnosti zavoda,
– veljavna licenca za opravljanje zdravniške službe.
Kandidat oziroma kandidatka mora k prijavi obvezno priložiti:
– dokazilo o izobrazbi – overjena fotokopija diplome,
– veljavna zdravniška licenca s področja dejavnosti zavoda,
– življenjepis po Europass,
– program strokovnega dela in razvoja zavoda Psihiatrične bolnišnice Ormož v naslednjem 4 letnem mandatnem obdobju,
– dokazila o delovnih izkušnjah na vodstvenih delovnih mestih v zdravstvu,
– dokazilo o znanju enega svetovnega jezika (nemški ali angleški), doseganje vsaj stopnje B2 po lestvici evropskega jezikovnega merila,
– dokazilo o državljanstvu Republike Slovenije,
– potrdilo o nekaznovanosti.
Prijava:
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev kandidati/ke pošljejo priporočeno v zaprti ovojnici najkasneje v 15 dneh po objavi javnega razpisa na naslov: Psihiatrična bolnišnica Ormož, Ptujska cesta 33, Svet zavoda, Razpisna komisija, Ptujska cesta 33, 2270 Ormož, s pripisom »Prijava na razpis za strokovni direktor/strokovna direktorica zavoda – ne odpiraj«.
Rok za prijavo kandidatov je od 7. 2. 2024 do 22. 2. 2024.
Nepravočasno prispele ali nepravilno označene vloge se ne bodo obravnavale in bodo neodprte vrnjene pošiljatelju. Formalno nepopolne vloge se ne bodo uvrstile v izbirni postopek.
Kandidati, ki izpolnjujejo pogoje za zasedbo delovnega mesta se predstavijo strokovnemu svetu zavoda s programom strokovnega dela in razvoja zavoda Psihiatrične bolnišnice Ormož.
Strokovnega direktorja/ico zavoda imenuje svet zavoda po predhodnem mnenju strokovnega sveta zavoda, na podlagi javnega razpisa in na osnovi dokazil o izpolnjevanju pogojev predpisanih z zakonom in Statutom javnega zavoda Psihiatrična bolnišnica Ormož.
Mandat strokovnega direktorja/ice zavoda traja 4 leta.
Kandidati/tke bodo o izboru obveščeni v roku določenem v zakonu.
Svet javnega zdravstvenega zavoda Psihiatrične bolnišnice Ormož 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti