Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2024 z dne 9. 2. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2024 z dne 9. 2. 2024

Kazalo

Št. 110-8/2024 Ob-1319/24, Stran 268
Na podlagi 18., 19. in 21. člena Zakona o javnih agencijah (Uradni list RS, št. 52/02, 51/04 – EZ-A in 33/11 – ZEKom-C) in 15. ter 18. člena Sklepa o ustanovitvi Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (Uradni list RS, št. 53/02, 87/02 in 16/07) Svet Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve objavlja javni natečaj za
direktorja 
Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (m/ž) 
Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– da je državljan Republike Slovenije,
– da ima najmanj univerzitetno izobrazbo (7. raven) oziroma raven izobrazbe, ki ustreza izobrazbi 2. bolonjske stopnje,
– da ima najmanj deset let delovnih izkušenj, ki jih je pridobil z delom na delovnim mestih, za katere je zahtevana najmanj izobrazba, določena v prejšnji točki, od tega pet let na vodilnih delovnih mestih,
– da je strokovnjak na področju dela javne agencije,
– da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev.
K prijavi mora kandidat priložiti ustrezna dokazila, iz katerih je razvidno izpolnjevanje zahtevanih pogojev in izjavo, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev ter izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje AJPES pridobitev podatkov o izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev iz uradnih evidenc. Če se kandidat z vpogledom v uradne evidence ne strinja, bo moral sam predložiti ustrezna dokazila.
Prijava naj vsebuje tudi kratek življenjepis in vizijo razvoja AJPES na najmanj dveh in največ štirih straneh v A4 formatu za celotno mandatno obdobje z vsebinskimi, organizacijskimi in kadrovskimi poudarki.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z vizijo delovanja in razvoja agencije, življenjepisom, zahtevanimi dokazili o izpolnjevanju pogojev in izjavami do 4. 3. 2024 na elektronski naslov: kadri@ajpes.si ali v zaprti ovojnici z označbo: »Javni natečaj za direktorja AJPES« na naslov: Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES), Tržaška cesta 16, 1000 Ljubljana.
Vprašanja povezana z javnim natečajem kandidati prejmejo pri Vodji Službe za pravne, kadrovske in druge splošne naloge na tel. 01/47-74-297.
Na predlog Sveta AJPES bo izbranega kandidata za direktorja AJPES imenovala Vlada Republike Slovenije za dobo petih let.
Kandidati bodo o izidu javnega natečaja pisno obveščeni v 8 dneh po imenovanju izbranega kandidata.
V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Svet Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti