Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2024 z dne 9. 2. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2024 z dne 9. 2. 2024

Kazalo

Ob-1295/24, Stran 264
Svet Osnovne šole Notranjski odred Cerknica, Cesta 4. maja 92, 1380 Cerknica, na podlagi sklepa 9. redne seje Sveta šole z dne 22. 1. 2024 razpisuje delovno mesto
ravnatelja – m/ž 
Kandidat-ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 2/15 – Odl. US: U-1-269/12-24, 47/15, 46/16, 49/16 – popr.; v nadaljevanju: ZOFVI).
Kandidat-ka mora imeti pedagoško-andragoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Predvideni začetek dela bo dne 8. september 2024. Pogodba o zaposlitvi se lahko v primeru izbire zunanjega kandidata-ke sklene za določen čas mandata.
Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja polni delovni čas.
Izbrani kandidat-ka bo imenovan za dobo 5 let. Za čas mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku) pošljite priporočeno v 15 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet Osnovne šole Notranjski odred Cerknica, Cesta 4. maja 92, 1380 Cerknica, z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja«.
Kandidat-ka mora k prijavi priložiti program vodenja zavoda za mandatno obdobje in kratek življenjepis.
Kandidati/-ke posredujete tudi e-naslov za obveščanje med razpisnim postopkom.
Svet lahko od kandidata naknadno zahteva overitev kopij dokazil o izpolnjevanju pogojev ali vpogled v originale dokazil.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Svet zavoda Osnovne šole Notranjski odred Cerknica 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti