Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2024 z dne 2. 2. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2024 z dne 2. 2. 2024

Kazalo

P 136/2023-13 Os-1132/24, Stran 189
Okrajno sodišče v Murski Soboti je po okrajnem sodniku – svétniku Jožefu Kržanku, v pravdni zadevi tožeče stranke: 1. Darinka Štefko, EMŠO: 2110962500045, Ivanci 33, Bogojina in 2. Jožef Štefko, EMŠO: 2203968505020, Ivanci 33, Bogojina, ki ju oba zastopa Simona Horvat, odvetnica v Murski Soboti, zoper toženo stranko: 1. Ana Marie Demange, 15 rue Geoffrey, 88600 Bruyeres, Francija, sedaj neznanega prebivališča, 2. Christophe Demange, 13 rue Jean Leduby, 35450 Vald′izde, Francija, sedaj neznanega prebivališča in 3. Francoise Demange, Combettes 25, 23 La Chaude Fonte, Švica, sedaj neznanega prebivališča, zaradi ugotovitve izključne lastnine na nepremičnini parc. št. 629 k. o. 101 – Ivanci (sp. vr. 13.211,10 EUR), s sklepom opr. št. P 136/2023-12 z dne 7. 12. 2023 toženim strankam Ani Marie Demange, Christophe Demange in Francoise Demange, na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku, ki se uporablja na podlagi 42. člena Zakona o nepravdnem postopku (ZNP-1) postavilo začasno zastopnico, odvetnico Mojco Bertalanič Foršek, Slovenska ulica 42, Murska Sobota, saj so tožene stranke Ane Marie Demange, Christophe Demange in Francoise Demange neznanega bivališča in nimajo pooblaščenca.
Začasna zastopnica ima v postopku, za katerega je postavljena, vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika, in sicer od dneva postavitve in vse do takrat, dokler nasprotni udeleženci ali njihov pooblaščenec ne nastopijo pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Murski Soboti 
dne 12. 1. 2024 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti