Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2024 z dne 2. 2. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2024 z dne 2. 2. 2024

Kazalo

I 2253/2023 Os-3712/23, Stran 188
Okrajno sodišče v Mariboru je po višji sodniški pomočnici Katji Fridrih, v izvršilni zadevi upnika1 Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, matična št. 1198459000, davčna št. 86279670, Dunajska cesta 20, Ljubljana, zoper dolžnika Matjaža Boroviča, EMŠO 2401975500391, Ulica heroja Staneta 1, Maribor, ki ga zastopa zak. zast. Rok Berden – odvetnik, Partizanska cesta 20, Maribor, zaradi izterjave 296,79 EUR s pp, o postavitvi začasnega zastopnika dolžniku, izven naroka dne 21. 12. 2023, sklenilo:
1 V sklepu uporabljeni in zapisani izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
Dolžniku Matjažu Boroviču, EMŠO: 2401975500391, Ulica heroja Staneta 1, Maribor, se na podlagi četrte točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju: ZPP) v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju (v nadaljevanju: ZIZ), postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Rok Berden, Partizanska cesta 20, Maribor.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Mariboru 
dne 21. 12. 2023 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti