Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2024 z dne 2. 2. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2024 z dne 2. 2. 2024

Kazalo

Št. 430-4/2024 Ob-1266/24, Stran 141
Na podlagi določil Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-1O in 76/23), 217. do 231. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 11/22, 96/22, 105/22 – ZZNŠPP, 149/22 in 106/23), Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 30/15), Odloka o proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto 2024 (Uradni list RS, št. 130/23) in sklepa župana št. 430-4/2024-1, z dne 5. 1. 2024, Občina Zagorje ob Savi objavlja
popravek 
javnega razpisa za sofinanciranje programov invalidskih in humanitarnih organizacij v letu 2024 
1. V javnem razpisu »Sofinanciranje programov invalidskih in humanitarnih organizacij v letu 2024«, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 4/24 dne 19. 1. 2024, se v 8. točki besedilo razpisa spremeni, tako da se glasi:
»8. Razpisni rok in način dostave prijave: Izvajalci morajo prijave na predpisanih obrazcih z zahtevanimi prilogami oddati po pošti (priporočeno) na naslov: Občina Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi, z vidno oznako »Ne odpiraj – prijava na javni razpis, programi IHO v letu 2024«. Na hrbtni strani kuverte je potrebno obvezno navesti ime in naslov IHO. Upoštevane bodo vse prijave, ki bodo prispele na naslov naročnika do petka, 9. februarja 2024 do 10. ure. Prijave, prejete po navedenem roku se ne bodo obravnavale in bodo vrnjene na naslov pošiljatelja.«
2. Ta popravek začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Občina Zagorje ob Savi 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti