Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2024 z dne 12. 1. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2024 z dne 12. 1. 2024

Kazalo

Ob-1040/24, Stran 44
Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma, Sevno 13, 8000 Novo mesto, na podlagi sklepa, sprejetega na 4. redni seji Sveta, ki je potekala dne 30. 11. 2023, razpisuje prosto delovno mesto
direktorja/direktorice 
zavoda 
Kandidati/ke, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto direktorja/ice zavoda, morajo poleg splošnih pogojev, ki jih določajo predpisi s področja delovnega prava, izpolnjevati še naslednje pogoje v skladu Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15 – ZOFVI-J, 46/16 – ZOFVI-L, 25/17 – ZVaj in 123/21, 172/21, 207/21, 105/22 – ZZNŠPP, 141/22, 158/22 – ZDoh-2AA in 71/23):
1. izobrazba, pridobljena po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje, oziroma raven izobrazbe, pridobljena po študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje,
2. najmanj 5 let delovnih izkušenj,
3. ravnateljski izpit (če kandidat/ka izpita nima, ga mora v skladu z določbo četrtega in petega odstavka 53. člena ZOFVI opraviti v roku enega leta po nastopu mandata).
K pisni prijavi z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev morajo kandidati priložiti tudi:
– program vodenja zavoda za mandatno obdobje 5 let,
– potrdilo o nekaznovanosti iz 107.a člena ZOFVI, ki ni starejše od 30 dni (kandidat/ka ni bil/a pravnomočno obsojen/a zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev ter kandidat/ka ni bil/a pravnomočno obsojen/a zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost);
– potrdilo, da kandidat/ka ni v kazenskem postopku, ki ni starejše od 30 dni,
– izjavo, s katero se dovoljuje obdelavo in uporabo osebnih podatkov za namen in v zvezi s postopkom imenovanja,
– kratek življenjepis na predlogi Europass CV.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati/ke s predhodnimi izkušnjami vodenja proračunskih uporabnikov in poznavanja področja in predpisov javnih financ.
Izbrani/a kandidat/ka bo za razpisano delovno mesto imenovan/a za mandatno dobo 5 let.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev pošljite v roku 20 dni po objavi razpisa v zaprti ovojnici na naslov: Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma, Svet zavoda, Sevno 13, 8000 Novo mesto, s pripisom »Za razpis direktorja/ice«.
Kandidati/ke bodo o izidu razpisa obveščeni/e v zakonitem roku.
Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti