Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2024 z dne 12. 1. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2024 z dne 12. 1. 2024

Kazalo

Ob-1027/24, Stran 43
Svet zavoda Zdravstvenega doma Sežana, Partizanska cesta 24, 6210 Sežana, na podlagi 32. do 35. čIena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 s spremembami in dopolnitvami), 10. čIena Odloka o ustanovitvi Zdravstvenega doma Sežana (Uradni list RS, št. 10/97, 31/97 in 6/22), 17. čIena Statuta javnega zavoda Zdravstveni dom Sežana in na podlagi sklepa Sveta zavoda z dne 12. 12. 2023, objavlja razpis za imenovanje
direktorja (m/ž) 
Zdravstvenega doma Sežana 
Za direktorja je lahko imenovan kandidat (m/ž), ki poleg splošnih zakonskih pogojev izpolnjuje še naslednje pogoje:
– državljan Republike Slovenije,
– ima univerzitetno izobrazbo oziroma izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu druge stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo medicinske, pravne ali ekonomske smeri,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj od tega najmanj 3 leta na vodstvenih in vodilnih delovnih mestih.
K prijavi mora kandidat predložiti:
– overjeno dokazilo o izobrazbi,
– življenjepis z navedbo delovnih izkušenj, ki dokazujejo kandidatovo strokovno, vodstveno, organizacijsko in drugo poslovodno sposobnost,
– program razvoja zavoda za mandatno obdobje in
– potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo, da kandidat ni v kazenskem postopku.
Mandat direktorja traja 4 leta. Z imenovanim direktorjem se sklene delovno razmerje za določen čas za čas trajanja mandata.
Če bo imel izbrani kandidat izobrazbo medicinske smeri, bo poleg poslovodne funkcije opravljal tudi delo strokovnega vodje. V 60 odstotkih delovnega časa bo delo opravljal kot direktor in 40 odstotkih kot strokovni vodja.
Prijavo z dokazili o izpolnjevanju pogojev in prilogami kandidat pošlje v zaprti ovojnici s pripisom: »Razpis za direktorja Zdravstvenega doma Sežana – Ne odpiraj!« na naslov: Zdravstveni dom Sežana, Partizanska cesta 24, 6210 Sežana, v roku 30 dni po objavi razpisa.
Kandidati, ki bodo izpolnjevali razpisne pogoje, bodo povabljeni na predstavitev in razgovor na Svet zavoda. O točnem terminu bodo kandidati obveščeni.
V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v roku 30 dni od dneva zaključka razpisa.
Svet javnega zavoda Zdravstvenega doma Sežana 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti