Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2024 z dne 12. 1. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2024 z dne 12. 1. 2024

Kazalo

Ob-1025/24, Stran 42
Svet zavoda Zdravstvenega doma Ormož na podlagi 13. člena in tretjega odstavka 17. člena Statuta JZ Zdravstveni dom Ormož (Uradni vestnik Občine Ormož, št. 10/08, 3/13 in 16/16) in sklepa Sveta zavoda z dne 4. 1. 2024 razpisuje prosto delovno mesto
direktorja (m/ž) 
Javnega zavoda Zdravstveni dom Ormož 
Za direktorja zavoda je lahko imenovan kandidat, ki poleg pogojev, določenih v zakonu, izpolnjuje še naslednje pogoje:
– da ima univerzitetno izobrazbo ekonomske, medicinske, pravne ali organizacijske smeri,
– da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj,
– da aktivno obvlada enega od svetovnih jezikov,
– predložiti mora program dela in razvoja zavoda.
Kandidat k prijavi na razpisano delovno mesto še priloži:
– življenjepis (z navedbo delovnih izkušenj),
– fotokopija dokazila o dokončani izobrazbi in ostala dokazila o strokovni usposobljenosti,
– izjava, iz katere je razvidna delovna doba ali fotokopija dokazila, iz katerega je razvidna delovna doba,
– za znanje enega od svetovnih jezikov je potrebno priložiti ustrezna potrdila,
– potrdilo o nekaznovanosti,
– izjava o znanju osnov računalništva,
– izjava o opravljenem vozniškem izpitu B kategorije.
Mandat direktorja zavoda traja 5 let. Z imenovanim direktorjem se sklene delovno razmerje za določen čas trajanja mandata. Predviden začetek mandata je 1. 5. 2024.
Prijava kandidata je popolna, če je v slovenskem jeziku in vsebuje zgoraj navedene priloge. Obravnavale se bodo samo popolne prijave kandidatov.
Pisne prijave z ustreznimi dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev naj kandidati pošljejo v zaprti kuverti s priporočeno pošiljko v roku 8 dni po objavi razpisa v Uradnem listu RS na naslov: Zdravstveni dom Ormož, Svet zavoda, Ulica dr. Hrovata 4, 2270 Ormož, s pripisom »Prijava na razpis za direktorja zavoda – ne odpiraj«. Kot pravočasne se bodo štele vloge, ki bodo poslane po pošti s priporočeno pošiljko najkasneje na dan poteka roka za prijavo.
Kandidati, ki bodo izpolnjevali razpisne pogoje, bodo povabljeni na predstavitev in razgovor na Svet zavoda.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v roku 30 dni od dneva objave.
Svet zavoda Zdravstveni dom Ormož 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti