Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2024 z dne 12. 1. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2024 z dne 12. 1. 2024

Kazalo

Ob-1024/24, Stran 42
Svet zavoda Vrtca La Coccinella Piran, Fazan 3, 6320 Portorož, na podlagi sklepa, sprejetega na 11. seji, dne 18. 10. 2023 in v skladu z določili Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21, 207/21, 105/22 – ZZNŠPP, 141/22, 158/22 – ZDoh-2AA in 71/23; v nadaljevanju ZOFVI) razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice 
Kandidat/kandidatka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ravnateljice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21, 207/21, 105/22 – ZZNŠPP, 141/22, 158/22 – ZDoh-2AA in 71/23; v nadaljevanju ZOFVI).
Kandidat/kandidatka mora izpolnjevati tudi določila Zakona o posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 35/01, 102/07 – ZOsn-F, 11/18 in 102/23).
Kandidat/kandidatka mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Predvideni začetek dela bo dne 1. 8. 2024. Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat/kandidatka bo imenovan/a za dobo 5 let. Za čas mandata bo z njim/njo sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev:
– o izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu,
– o delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju,
– potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku in
– potrdilo Ministrstva za pravosodje iz Evidence izbrisanih oseb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost
pošljite v 8 dneh po objavi razpisa, s priporočeno poštno pošiljko, na naslov: Svet zavoda Vrtca La Coccinella Piran, Fazan 3, 6320 Portorož, z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja/ravnateljico«.
Ob oddaji vloge potrdila ne smejo biti starejši od 30 dni. Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja zavoda za mandatno obdobje, lahko predloži tudi kratek življenjepis.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
S pomanjkljivimi vlogami bo svet zavoda ravnal kot z nepopolnimi vlogami.
Svet zavoda Vrtca La Coccinella Piran 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti