Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2024 z dne 12. 1. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2024 z dne 12. 1. 2024

Kazalo

Št. 1-1000/2024 Ob-1023/24, Stran 42
Upravni odbor Geološkega zavoda Slovenije na podlagi 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP) in 24. člena Statuta Geološkega zavoda Slovenije objavlja javni razpis za imenovanje
direktorja 
Geološkega zavoda Slovenije 
V skladu z Zakonom o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), Zakonom o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (Uradni list RS, št. 186/21 in 40/23), Sklepom o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda Geološki zavod Slovenije (Uradni list RS, št. 114/22) ter Statutom Geološkega zavoda Slovenije z dne 20. 12. 2022 je lahko za direktorja Geološkega zavoda Slovenije imenovan kandidat, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– da je raziskovalec, ki ima izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu tretje stopnje, oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih tretje stopnje in je v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena na 10. raven, in sicer s področja dejavnosti Geološkega zavoda Slovenije;
– da aktivno obvlada slovenski in en svetovni jezik s prednostjo znanja angleškega jezika;
– da ima izkušnje pri opravljanju zahtevnejših vodstvenih nalog;
– da izkazuje sposobnosti za organiziranje in vodenje znanstvenoraziskovalnega in razvojnega dela;
– da izpolnjuje kriterije za vodjo temeljnega raziskovalnega projekta;
– da pripravi vizijo razvoja Geološkega zavoda Slovenije za pet let.
Direktorja GeoZS imenuje Upravni odbor GeoZS.
Mandat direktorja GeoZS traja pet let.
Prijave morajo dospeti do 29. 1. 2024 do 12. ure na naslov: Geološki zavod Slovenije, Dimičeva ulica 14, 1000 Ljubljana. Prijava na javni razpis mora biti v zaprti ovojnici z oznako »Za razpisano mesto direktorja GeoZS«. Prijavi na javni razpis morajo biti priložena ustrezna dokazila o izpolnjevanju pogojev javnega razpisa, življenjepis z navedbo dosedanjih izkušenj, bibliografijo ter vizija razvoja GeoZS za pet let.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni najpozneje v tridesetih dneh po objavi tega javnega razpisa, pri čemer rok začne teči prvi naslednji dan po objavi javnega natečaja v dnevnem tisku, Uradnem listu Republike Slovenije in na spletnih straneh GeoZS.
Upravni odbor Geološkega zavoda Slovenije 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti