Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2024 z dne 12. 1. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2024 z dne 12. 1. 2024

Kazalo

Ob-1022/24, Stran 41
Svet zavoda Osnovne šole Koroški jeklarji Ravne na Koroškem, Javornik 35, 2390 Ravne na Koroškem na podlagi sklepa 10. redne seje z dne 4. 12. 2023 razpisuje delovno mesto
ravnatelja 
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCD-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21, 207/21, 105/22 – ZZNŠPP, 141/22 in 158/22 – ZDoh-2AA; v nadaljnjem besedilu: ZOFVI).
Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Za čas mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja.
Predviden začetek dela je 1. 6. 2024.
Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja polni delovni čas.
Pisno prijavo z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev:
– dokazilo o izobrazbi,
– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu,
– dokaz o pridobljenem nazivu,
– dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu (to je lahko pridobljeno najkasneje v roku enega leta po začetku mandata),
– kratek življenjepis in opis delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju,
– program vodenja zavoda za mandatno obdobje,
– potrdilo o nekaznovanosti (ki ne sme biti starejše od 30 dni),
– potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku (ki ne sme biti starejše od 30 dni)
pošljite v 15 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda OŠ Koroški jeklarji, Javornik 35, 2390 Ravne na Koroškem z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja – Ne odpiraj«.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Svet zavoda OŠ Koroški jeklarji 
Ravne na Koroškem 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti