Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2024 z dne 12. 1. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2024 z dne 12. 1. 2024

Kazalo

Ob-1021/24, Stran 41
Na podlagi sklepa IX/3 sprejetega na seji dne 20. 12. 2023 Svet zavoda Goriške lekarne Nova Gorica, Rejčeva ulica 2, 5000 Nova Gorica, razpisuje delovno mesto
direktorja (m/ž) 
Goriške lekarne Nova Gorica 
Kandidat(ka) mora izpolnjevati pogoje, določene v tretjem odstavku 33. člena Zakona o lekarniški dejavnosti (ZLD-1, Uradni list RS, št. 85/16, 77/17, 73/19 in 186/21), odloku in statutu zavoda Goriške lekarne Nova Gorica, in sicer:
– ima izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu najmanj druge stopnje, oziroma ima raven izobrazbe, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje,
– je nosilec lekarniške dejavnosti,
– ima najmanj tri leta delovnih izkušenj na vodstvenih delovnih mestih,
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj na področju lekarniške dejavnosti,
– ni hkrati član sveta zavoda istega ali drugega javnega lekarniškega, zdravstvenega ali socialnovarstvenega zavoda,
– ni v delovnem ali pogodbenem razmerju pri pravnih ali fizičnih osebah, ki opravljajo dejavnost izdelovanja zdravil ali dejavnost prometa na debelo z zdravili, nima lastniškega deleža ali lastništva z možnostjo vpliva pri proizvajalcu zdravil oziroma pri delodajalcu, ki je s temi osebami povezana družba v skladu s predpisi, ki urejajo gospodarske družbe,
– ni pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev in
– je državljan Republike Slovenije.
Kandidat za direktorja prijavi na razpis priloži življenjepis in program dela in razvoja zavoda za mandatno obdobje.
Prijava mora vsebovati:
1. dokazilo o izpolnitvi pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katerega mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe, datum (dan, mesec, leto) zaključka izobraževanja ter ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena;
2. pisno izjavo kandidata, da ni hkrati član sveta zavoda istega ali drugega javnega lekarniškega, zdravstvenega ali socialnovarstvenega zavoda,
3. pisno izjavo kandidata, da ni v delovnem ali pogodbenem razmerju pri pravnih ali fizičnih osebah, ki opravljajo dejavnost izdelovanja zdravil ali dejavnost prometa na debelo z zdravili, nima lastniškega deleža ali lastništva z možnostjo vpliva pri proizvajalcu zdravil oziroma pri delodajalcu, ki je s temi osebami povezana družba v skladu s predpisi, ki urejajo gospodarske družbe,
4. dokazilo, iz katerega je razvidno, da prijavljeni kandidat ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev ali pisno izjavo, da za namen tega razpisa dovoljuje Goriški lekarni Nova Gorica pridobitev podatka o izpolnjevanju tega pogoja iz uradnih evidenc;
5. dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu;
6. fotokopijo licence;
7. dokazilo, da je kandidat državljan Republike Slovenije;
8. pisno izjavo delodajalca ali drugo dokazilo, iz katerega je razvidno, da ima kandidat najmanj pet let delovnih izkušenj na področju lekarniške dejavnosti;
9. pisno izjavo delodajalca ali drugo dokazilo, iz katerega je razvidno, da ima kandidat najmanj tri leta delovnih izkušenj na vodstvenih delovnih mestih;
10. življenjepis;
11. program dela in razvoja zavoda za mandatno obdobje.
Izbrani kandidat(ka) bo imenovan(a) za dobo petih let.
Rok za prijavo kandidatov je 8 dni od objave razpisa.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljejo kandidati najkasneje v roku 8 dni od dneva objave razpisa na naslov: Goriška lekarna Nova Gorica – Svet zavoda, Rejčeva ulica 2, 5000 Nova Gorica, s pripisom »Prijava na javni razpis za direktorja – Ne odpiraj«.
Prijavljeni kandidati bodo o izbiri obveščeni v 30 dneh po objavi razpisa.
Svet zavoda Goriške lekarne Nova Gorica 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti