Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2024 z dne 28. 6. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2024 z dne 28. 6. 2024

Kazalo

1925. Akt o spremembah in dopolnitvi Akta o metodologiji za določitev regulativnega okvira za elektrooperaterje, stran 5097.

  
Na podlagi drugega odstavka 109. člena Zakona o oskrbi z električno energijo (Uradni list RS, št. 172/21) Agencija za energijo izdaja
A K T 
o spremembah in dopolnitvi Akta o metodologiji za določitev regulativnega okvira za elektrooperaterje 
1. člen 
V Aktu o metodologiji za določitev regulativnega okvira za elektrooperaterje (Uradni list RS, št. 123/22, 2/23 – popr. in 49/24) se v 29. členu v drugem in četrtem odstavku beseda »priznan« v vseh sklonih nadomesti z besedo »načrtovan« v ustreznem sklonu.
2. člen 
V 32. členu se 2. točka spremeni tako, da se glasi:
»2. priznane količine električne energije za izgube za distribucijskega operaterja so določene na podlagi realiziranih količin prevzetih iz distribucijskega omrežja na prevzemno-predajnih mestih pri končnih odjemalcih in uporabnikih sistema, ki shranjujejo energijo in jo ponovno oddajajo v sistem, ter priznanega odstotka količinskih izgub električne energije v omrežju, ki je določen v skladu z 29. členom tega akta, pri čemer se upoštevajo leta i (t-4, t-3 in t-2) pred letom t, za katero se ugotavljajo odstopanja od regulativnega okvira;«.
V 3. točki se pika na koncu stavka nadomesti s podpičjem.
Za 3. točko se doda nova 4. točka, ki se glasi:
»4. kot vir podatkov za količine električne energije v določbah 3.2.3. odseka II. poglavja tega akta agencija upošteva uradno evidenco informacijskega sistema ministrstva, pristojnega za energijo, in obračunske podatke iz evidenc distribucijskega operaterja za končne odjemalce z napravami za samooskrbo.«.
KONČNA DOLOČBA 
3. člen
(začetek veljavnosti) 
Ta akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 71-7/2024/1
Maribor, dne 27. junija 2024
EVA 2024-2570-0057
Predsednik sveta 
Agencije za energijo 
dr. Franc Žlahtič 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti