Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2024 z dne 28. 6. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2024 z dne 28. 6. 2024

Kazalo

1824. Uredba o dopolnitvi Uredbe o izdaji deklaracij za proizvodne naprave in potrdil o izvoru električne energije, stran 4928.

  
Na podlagi drugega odstavka 9. člena Zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 121/21, 189/21 in 121/22 – ZUOKPOE) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o dopolnitvi Uredbe o izdaji deklaracij za proizvodne naprave in potrdil o izvoru električne energije 
1. člen 
V Uredbi o izdaji deklaracij za proizvodne naprave in potrdil o izvoru električne energije (Uradni list RS, št. 182/20 in 121/21 – ZSROVE) se v 7. členu doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena agencija izda deklaracijo z veljavnostjo od dneva vložitve vloge za izdajo deklaracije, če proizvajalec proizvodne naprave iz potrjenega projekta na javnem pozivu za vstop v podporno shemo vloži vlogo za izdajo deklaracije do poteka roka iz sklepa agencije o potrditvi projekta na javnem pozivu za vstop v podporno shemo in z dokazili izkaže, da zaradi zamud, ki so nastale izključno na strani izvajalca del za postavitev proizvodne naprave, pred potekom roka iz sklepa agencije o potrditvi projekta na javnem pozivu za vstop v podporno shemo ni mogel pridobiti uporabnega dovoljenja ali odločbe o poskusnem obratovanju skladno s predpisi s področja graditve objektov, in če proizvajalec izkaže, da:
– je za proizvodno napravo izdano pravnomočno gradbeno dovoljenje;
– je za proizvodno napravo urejen dostop do javnega elektroenergetskega omrežja;
– so na proizvodni napravi zagotovljene meritve in registracija vseh energijskih tokov skladno s 4. členom te uredbe;
– je pri pristojnem organu vložil zahtevo za izdajo uporabnega dovoljenja ali odločbe o poskusnem obratovanju;
– v roku šest mesecev od dneva vložitve vloge za izdajo deklaracije agenciji predloži uporabno dovoljenje ali odločbo o poskusnem obratovanju.«.
KONČNA DOLOČBA 
2. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00704-176/2024
Ljubljana, dne 26. junija 2024
EVA 2024-2570-0060
Vlada Republike Slovenije 
dr. Robert Golob 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti