Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2024 z dne 7. 6. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2024 z dne 7. 6. 2024

Kazalo

1644. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi in varnosti cestnega prometa v naseljih Občine Žirovnica, stran 4487.

  
Na podlagi 6. člena Zakona o pravilih cestnega prometa (ZPrCP) (Uradni list RS, št. 156/21 – uradno prečiščeno besedilo in 161/21 – popr.), 38. in 41. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 – ZdavNepr, 17/14, 22/14 – odl. US, 24/15, 9/16 – ZGGLRS, 77/16 in 78/23 – ZUNPEOVE) 29. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16, 15/17 – odl. US, 73/19 – odl. US, 175/20 – ZIUOPDVE in 5/21 – odl. US) ter 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 66/18 – UPB2) je Občinski svet Občine Žirovnica na 9. redni seji dne 30. 5. 2024 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi in varnosti cestnega prometa v naseljih Občine Žirovnica 
1. člen 
Šesti člen Odloka o ureditvi in varnosti cestnega prometa v naseljih Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 35/22, 81/22 in 142/22) se spremeni tako, da se po novem glasi:
»6. člen 
(omejitev prometa motornih vozil) 
V Občini Žirovnica sta vožnja in parkiranje dovoljena samo na za to namenjenih površinah.
Z globo v višini 80 EUR se kaznuje za prekršek voznika ali lastnika vozila, če ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena.«
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0003/2021
Breznica, dne 30. maja 2024
Župan 
Občine Žirovnica 
Leopold Pogačar 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti