Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2024 z dne 7. 6. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2024 z dne 7. 6. 2024

Kazalo

1642. Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Zagorje ob Savi, stran 4483.

  
Na podlagi 24. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17, 22/18, 86/21 – odl. US, 123/21, 44/22, 130/22 – ZPOmK-2, 18/23 in 78/23) ter 17. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 30/15) je Občinski svet Občine Zagorje ob Savi na 9. dopisni seji dne 3. 6. 2024 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Zagorje ob Savi 
1. člen 
V Pravilniku o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Zagorje ob (Uradni list RS, št. 44/24) se v prvem odstavku 11. člena besedilo »pomoč po posameznih ukrepih iz 13. do 21. člena« nadomesti z besedilom »pomoč po posameznih ukrepih iz 13. do 20. člena«.
V tretjem odstavku 11. člena se na koncu odstavka črta končno ločilo »pika« in za tem doda besedilo »v zvezi z istimi upravičenimi stroški, če bi bila s takim združevanjem presežena intenzivnost pomoči ali znesek pomoči, ki sta določena v Uredbi Komisije (EU) št. 2022/2472.«.
2. člen 
Spremeni se 2. točka 12. člena, in sicer tako, da se po novem glasi:
»(2) Upravičenci do pomoči so pravne in fizične osebe, ki so mikro, mala in srednja podjetja, dejavna v primarni kmetijski proizvodnji in so registrirana kot kmetijska gospodarstva v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, ter imajo svoje nepremičnine in izvajajo naložbo na območju občine.«.
3. člen 
V 3. točki 13. člena se deveta alinea črta.
4. člen 
V 4. točki 14. člena se šesta alinea črta.
5. člen 
Spremeni se 3. točka 15. člena, in sicer tako, da se po novem glasi:
»(3) Upravičenci do pomoči so pravne in fizične osebe, ki so mikro, mala in srednja podjetja, dejavna v primarni kmetijski proizvodnji in so registrirana kot kmetijska gospodarstva v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, ter imajo svoje nepremičnine in izvajajo naložbo na območju občine.«.
6. člen 
V 4. točki 16. člena se osma alinea črta.
Spremeni se 5. točka 16. člena, in sicer tako, da se po novem glasi:
»(5) Upravičenci do pomoči so pravne in fizične osebe, ki so mikro, mala in srednja podjetja, dejavna v predelavi in/ali trženju kmetijskih proizvodov, vpisana v register kmetijskih gospodarstev ter imajo svoje nepremičnine in izvajajo naložbo na območju občine.«.
7. člen 
Spremeni se 3. točka 17. člena, in sicer tako, da se po novem glasi:
»(3) Upravičenci do pomoči so pravne in fizične osebe, ki so mikro, mala in srednja podjetja, dejavna v primarni kmetijski proizvodnji ter predelavi in trženju kmetijskih proizvodov, ki so vpisana v register kmetijskih gospodarstev ter dejavnost opravljajo v občini.«.
8. člen 
Spremeni se 4. točka 18. člena, in sicer tako, da se po novem glasi:
»(4) Upravičenci do pomoči so pravne in fizične osebe, ki so mikro, mala in srednja podjetja, dejavna v primarni kmetijski proizvodnji, vpisana v register kmetijskih gospodarstev in imajo svoje nepremičnine na območju občine ter imajo sklenjeno zavarovalno pogodbo za tekoče leto, ki je vključena v sofinanciranje po nacionalni uredbi za tekoče leto.«.
9. člen 
Spremeni se 3. točka 19. člena, in sicer tako, da se po novem glasi:
»(3) Upravičenci do pomoči so pravne in fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem za mikro, mala in srednja podjetja, dejavna v primarni kmetijski proizvodnji ter predelavi in/ali trženju kmetijskih proizvodov ter gozdarstvu, so vpisani v register kmetijskih gospodarstev, imajo svoje nepremičnine na območju občine ter so lastniki objektov, vpisanih v register nepremične kulturne dediščine.«.
10. člen 
Spremeni se 3. točka 20. člena, in sicer tako, da se po novem glasi:
»Upravičenci do pomoči so pravne in fizične osebe, ki so mikro, mala in srednja podjetja, dejavna v gozdarstvu, ki imajo svoje nepremičnine na območju občine.«.
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in prične veljati naslednji dan po objavi.
Št. 007-3/2024
Zagorje ob Savi, dne 3. junija 2024
Župan 
Občine Zagorje ob Savi 
Matjaž Švagan 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti