Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2024 z dne 7. 6. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2024 z dne 7. 6. 2024

Kazalo

1633. Sklep o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi ID: 3995, stran 4478.

  
Na podlagi prve alineje 134. člena ter 135. in 138. člena Zakona o urejanju prostora (ZUrep-3) (Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE in 95/23 – ZIUOPZP) in 16. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 87/15, 12/16 – popravek, 69/17) je Občinski svet Občine Slovenske Konjice na 12. redni seji dne 30. 5. 2024 sprejel
S K L E P 
o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi ID: 3995 
1. člen
Potrdi se lokacijska preveritev za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na parc. št. 1223 k.o. 1106 Bezina, ki ga je izdelala pooblaščena prostorska načrtovalka (PPN) Nande Korpnik, univ.dipl.inž.arh. PA PPN ZAPS 0600, št. elaborata 2370/2023, oktober 2023.
Lokacijska preveritev ima v zbirki prostorskih aktov identifikacijsko številko ID: 3995.
2. člen 
Po določilih Odloka o prostorskem načrtu Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 70/16, 137/22) se obravnavana zemljišča nahajajo v enoti urejanja prostora z oznako EUP UN1 PNRP A. Prilagojena in natančno določena oblika in velikost območja stavbnega zemljišča je grafično prikazana v Prilogi sklepa.
3. člen 
Lokacijska preveritev ne nadomešča mnenj, ki jih je potrebno pridobiti v postopku priprave dokumentacije za gradbeno dovoljenje.
4. člen 
Sklep o lokacijski preveritvi se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in prične veljati naslednji dan po objavi. Vnese se v evidenco lokacijskih preveritev in evidentira v prostorskem informacijskem sistemu. Sklep s podatki o lokacijski preveritvi se posreduje Upravni enoti Slovenske Konjice in Ministrstvu za okolje in prostor.
Št. 3500-0001/2024
Slovenske Konjice, dne 30. maja 2024
Župan 
Občine Slovenske Konjice 
Darko Ratajc 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti