Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2024 z dne 7. 6. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2024 z dne 7. 6. 2024

Kazalo

1625. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih taksah v Mestni občini Slovenj Gradec, stran 4470.

  
Na podlagi 9. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17, 21/18 – popr., 80/20 – ZIUOOPE, 189/20 – ZFRO, 207/21 in 44/22 – ZVO-2), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 11/14 – popr., 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16, 15/17 – odl. US, 73/19 – odl. US, 175/20 – ZIUOPDVE in 5/21 – odl. US) ter 17. in 93. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Statut MOSG-UPB3, Uradni list RS, št. 91/20) je Mestni svet Mestne občine Slovenj Gradec na 19. redni seji dne 29. 5. 2024 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih taksah v Mestni občini Slovenj Gradec 
1. člen 
V Odloku o občinskih taksah v Mestni občini Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 20/22) se v 9. členu črta četrti odstavek.
2. člen 
V besedilu 13. člena odloka se črtata besedi »in redarstvo«.
3. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0009/2021
Slovenj Gradec, dne 29. maja 2024
Župan 
Mestne občine Slovenj Gradec 
Tilen Klugler 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti