Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2024 z dne 7. 6. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2024 z dne 7. 6. 2024

Kazalo

1619. Sklep o lokacijski preveritvi za del enote urejanja prostora PO-327, stran 4462.

  
Na podlagi druge alineje prvega odstavka 134. člena ter 136. in 138. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE, 95/23 – ZIUOPZP in 23/24) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 31/21 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 14. seji dne 20. 5. 2024 sprejel
S K L E P 
o lokacijski preveritvi za del enote urejanja prostora PO-327 
1. člen 
S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev, ki se nanaša na dopustitev odstopanja od prostorskih izvedbenih pogojev na zemljišču s parc. št. 106/15, k. o. Kašelj, ki se po Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obvezna razlaga, 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16, 12/17 – popr., 12/18 – DPN, 42/18, 78/19 – DPN, 59/22 in 75/23 – odl. US; v nadaljnjem besedilu: OPN MOL ID) nahaja v enoti urejanja prostora PO-327 s podrobnejšo namensko rabo SSce – pretežno eno in dvostanovanjske površine (v nadaljnjem besedilu: območje lokacijske preveritve).
2. člen 
(1) Na območju lokacijske preveritve se dopusti individualna odstopanja od prostorskih izvedbenih pogojev, določenih z urbanističnimi pogoji v Prilogi 1 »Podrobni prostorski izvedbeni pogoji (PPIP) za posamezne enote urejanja prostora« Odloka OPN MOL ID:
– glede rastra novih vrstnih hiš, in sicer tako da je dopustna gradnja vrstnih hiš v rastru od 6,00 m do 8,00 m;
– glede ureditve parkiranja, in sicer tako da je dopustno parkirna mesta urediti tudi izven objektov.
(2) Na območju lokacijske preveritve se dopusti individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev, določenih z gradbenimi črtami v grafičnem delu OPN MOL ID na karti 3.1 »Prikaz območij enot urejanja prostora, podrobnejše namenske rabe in prostorskih izvedbeni pogojev«, in sicer tako da so lahko posamezni objekti v nizu zamaknjeni (verižne vrstne hiše), da so lahko objekti odmaknjeni v notranjost gradbenih linij in niso z robom fasade postavljeni na gradbeno linijo ter da lahko objekti na južni, severni in vzhodni strani presegajo gradbene črte do največ 2 m, vendar pri tem zazidana površina niza vrstnih hiš z enostavnimi objekti ne presega skupne dopustne zazidljive površine, kot je določena z gradbenimi črtami v OPN MOL ID.
3. člen 
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Identifikacijska številka v zbirki prostorskih aktov: 3911
Št. 35023-9/2023-33
Ljubljana, dne 20. maja 2024
Župan 
Mestne občine Ljubljana 
Zoran Janković 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti