Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2024 z dne 7. 6. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2024 z dne 7. 6. 2024

Kazalo

1618. Sklep o začetku postopka tehnične posodobitve Občinskega prostorskega načrta Občine Laško, stran 4461.

  
Na podlagi 142. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3) (Uradni list RS, št. 199/21 in 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE, 95/23 – ZIUOPZP in 23/24) ter 13. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/15 – UPB1, 68/18, 61/19 in 157/20) je župan Občine Laško sprejel
S K L E P 
o začetku postopka tehnične posodobitve Občinskega prostorskega načrta Občine Laško 
1. člen 
S tem sklepom se prične postopek tehnične posodobitve za celotno območje Občinskega prostorskega načrta Občine Laško ((Uradni list RS, št. 3/18, 51/21 – tehnični popravek, 163/21), v nadaljevanju OPN Laško), po postopku in na način, ki ga določa Zakon o urejanju prostora (ZUreP-3) v 142. členu.
2. člen 
(razlogi za uvedbo postopka) 
S tehnično posodobitvijo občina zagotavlja ažurnost grafičnega prikaza namenske rabe prostora prostorskega akta s katastrom nepremičnin. Tehnična posodobitev se izvede s samostojnim postopkom sprememb in dopolnitev prostorskega izvedbenega akta in ne vključuje novih prostorskih ureditev ter ne določa nove izvedbene regulacije prostora.
3. člen 
(potrjevanje) 
Tehnično posodobljen prostorski izvedbeni akt izdelata pooblaščeni prostorski načrtovalec in pooblaščeni inženir s področja geodezije, ki v izjavi potrdita, da so izpolnjene zahteve iz 141. člena ZUreP-3 in pogoji za uporabo samostojnega postopka tehnične posodobitve v skladu s 142. členom.
4. člen 
(objava osnutka gradiva in vključevanje javnosti) 
Ministrstvo pred objavo gradiv v sedmih dneh preveri, ali so ta pripravljena v tehnično ustrezni obliki in o tem obvesti pripravljavca prostorskega akta. Občina osnutek tehnično posodobljenega občinskega prostorskega izvedbenega akta objavi v prostorskem informacijskem sistemu in na strani Prostorski informacijski sistem občin. Vpogled v gradivo bo mogoč tudi na sedežu Občine Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško.
Javnosti bo v roku vsaj 15 dni od objave omogočeno podajanje pripomb na objavljeno gradivo. Pripombe bo v navedenem roku možno podati pisno po pošti, po e-pošti na naslov andreja.leskovsek@lasko.si ali v času uradnih ur na sedežu Občine Laško. Natančnejši roki in način oddajanja pripomb se objavijo na občinski spletni strani.
5. člen 
(sprejem) 
Občina na podlagi pripomb javnosti ter skladno s stališči do pripomb pripravi predlog tehnično posodobljenega OPN, ter ga predloži v obravnavo in sprejem občinskemu svetu. Občinski svet sprejme predlog tehnično posodobljenega občinskega prostorskega izvedbenega akta s sklepom, ter ga skladno z določili ZUreP-3 objavi v uradnem glasilu občine in v prostorskem informacijskem sistemu.
6. člen 
(objava) 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3503-6/2024-9
Laško, dne 27. maja 2024
Župan 
Občine Laško 
Marko Šantej

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti