Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2024 z dne 7. 6. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2024 z dne 7. 6. 2024

Kazalo

1617. Odredba o spremembah in dopolnitvah Odredbe o določitvi območij parkiranja, taks in cen parkirnin, stran 4460.

  
Na podlagi 6. in 54. člena Odloka o pravilih cestnega prometa v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 73/19 in 20/22) in 22. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 165/21 – UPB4 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Kranj na 13. redni seji dne 22. 5. 2024 sprejel
O D R E D B O 
o spremembah in dopolnitvah Odredbe o določitvi območij parkiranja, taks in cen parkirnin 
1. člen 
V Odredbi o določitvi parkiranja, taks in cen parkirnin (Uradni list RS, št. 79/19, 134/20, 189/20 in 58/22) se prvi odstavek 2. člena spremeni tako, da se po novem glasi:
»(1) Javne parkirne površine, kjer se plačuje parkirnina, cena parkirnine, čas v katerem se plačuje in čas trajanja parkiranja, so:
Višina parkirnin za osebna vozila in vozila iz prvega odstavka 24. členu Odloka
območje
čas, v katerem se plačuje parkirnina*
cena parkirnine z DDV v eurih na uro
CONA 1 (velja samo za parkirno območje C1S)
PON–PET od 7:00 do 21:00
1,20
SOB od 7:00 do 13:00
CONA 2
PON–PET od 7:00 do 19:00
0,80
CONA 3
PON–PET od 7:00 do 19:00
0,50
*Na nedeljo in dela proste dneve se parkirnina ne zaračunava.«
Šesti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(6) Na javnih parkirnih površinah, kjer se plačuje parkirnina in niso del območja con, se določi parkirnina, ki se obračunava vse dni v letu, 24 ur na dan, čas parkiranja pa je omejen na 24 ur:
– parkirišča na lokalni cesti LC 183010, Kranj–Stražišče–Bukovščica–Ševlje, parkirišča na javni poti JP, odsek 685081, Javornik–Jošt ter parkirišča na javni poti JP, odsek 685041, Čepulje–Lavtarski vrh, ki predstavljajo urejena parkirna mesta, in so označena z ustrezno prometno signalizacijo: parkirnina za 24 ur znaša 2,00 eura z DDV, letna parkirnina pa 50,00 eurov z DDV.
2. člen 
V drugem odstavku 6. člena se število »18« nadomesti s številom »19«.
3. člen 
Prvi odstavek 8. člena se spremeni tako, da se po novem glasi:
»(1) Višina takse v eurih z DDV za izdajo parkirnih dovolilnic za osebna motorna vozila stanovalcev v conah 1, 2 in 3 znaša za prvo vozilo 12 eurov, drugo vozilo 24 eurov in tretje vozilo 100 eurov na leto.«
V četrtem odstavku se tabela spremeni tako, da se po novem glasi: »
IZVAJANJE DOSTAVE V OBMOČJU ZA PEŠCE
Dovoljeni čas zadrževanja v območju za pešce
Višina letne takse
Mesečna dovolilnica za opravljanje dostave v dostavnem času med 6. in 10. uro do 7,50 tone
v dostavnem času
6,00
Letna dovolilnica za opravljanje dostave v dostavnem času med 6. in 10. uro do 7,50 tone
v dostavnem času
24,00
Mesečna dovolilnica za izvajanje dostave izven dostavnega časa do 7,50 tone
do 30 minut
24,00
Letna dovolilnica za izvajanje dostave izven dostavnega časa do 7,50 tone
do 30 minut
120,00
« 
4. člen 
V prvem odstavku 9. člena se število »12« nadomesti s številom »18«.
V tretjem odstavku se število »360« nadomesti s številom »365« in število »3,5« se nadomesti s številom »7,5«.
Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Taksa za vstope in izstope iz tretjega odstavka tega člena znaša enako kot taksa za parkirno dovolilnico za prvo vozilo na stanovanjsko enoto iz prvega odstavka 8. člena te Odredbe.«
5. člen 
Ta odredba začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. julija 2024.
Št. 007-6/2019-23-402101
Kranj, dne 22. maja 2024
Župan 
Mestne občine Kranj 
Matjaž Rakovec 
zanj 
Janez Černe 
podžupan 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti