Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2024 z dne 7. 6. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2024 z dne 7. 6. 2024

Kazalo

1616. Pravilnik o določitvi višine nadomestila za uporabo mestne kartice CeKR na CeKR prodajnih mestih, stran 4459.

  
Mestni svet Mestne občine Kranj je na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 22. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 165/21 – UPB4) in 23. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 142/22 – UPB3) je na na 13. redni seji dne 22. 5. 2024 sprejel
P R A V I L N I K 
o določitvi višine nadomestila za uporabo mestne kartice CeKR na CeKR prodajnih mestih 
1. člen 
Ta pravilnik določa pravila za oblikovanje višine nadomestila za pridobitev mestne kartice CeKR in njeno uporabo na CeKR prodajnih mestih (v nadaljevanju: nadomestilo za uporabo mestne kartice CeKR).
Ta pravilnik določa tudi pogoje za oprostitve in zmanjšanja plačila nadomestila za izdajo uporabo mestne kartice CeKR.
2. člen 
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo enak pomen, kot jim ga določajo Splošni pogoji storitev CeKR, objavljeni na spletnem mestu https://www.cekr.eu (v nadaljevanju: Splošni pogoji).
3. člen 
Nadomestilo za uporabo mestne kartice CeKR se določi kot cena za storitve:
– izdaja in obnova (redna in predčasna menjava) mestne kartice CeKR;
– mesečno nadomestilo za uporabo mestne kartice CeKR oziroma članarina;
– stroški uporabe mestne kartice CeKR na CeKR prodajnih mestih;
– polnjenje mestne kartice CeKR preko portala CeKR ali na CeKR prodajnih mestih (v nadaljevanju: storitve).
Cene za storitve iz prejšnjega odstavka tega člena se določijo različno za posamezne vrste CeKR kartice.
Višino nadomestila za uporabo mestne kartice CeKR določi župan s sklepom v obliki Cenika uporabe mestne kartice CeKR.
4. člen 
Cene za storitve iz prvega odstavka tretjega člena tega pravilnika se določijo na osnovi elementov za oblikovanje višine nadomestila za uporabo mestne kartice CeKR.
Elementi za oblikovanje višine nadomestila za uporabo mestne kartice CeKR so:
– stroški izdajatelja CeKR kartice,
– stroški vzdrževanja sistema CeKR, vključno s CeKR bonitetnim sistemom in
– stroški materiala in storitev CeKR (npr. stroški zavarovanja, stroški dela).
5. člen 
Imetniki mestne kartice CeKR, ki so občani Mestne občine Kranj, so oproščeni plačila nadomestila za izdajo mestne kartice CeKR in mesečnega nadomestila za uporabo mestne kartice CeKR oziroma plačila članarine.
S sklepom iz tretjega odstavka tretjega člena tega pravilnika se lahko določijo tudi druge oprostitve ali znižanja plačila nadomestila za posamezne storitve iz prvega odstavka tretjega člena tega pravilnika v kolikor sta izpolnjena pogoja:
– takšna oprostitev ali zmanjšanje plačila nadomestila za uporabo mestne kartice CeKR je v skladu s cilji Mestne občine Kranj ali pripomore k spodbujanju vključevanja v CeKR bonitetni sistem in
– v ta namen so zagotovljena proračunska sredstva ali sredstva iz drugih virov.
6. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 380-1/2024-3-(40/51/03)
Kranj, dne 27. maja 2024
Župan 
Mestne občine Kranj 
Matjaž Rakovec 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti