Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2024 z dne 7. 6. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2024 z dne 7. 6. 2024

Kazalo

1592. Pravilnik o medsebojnem obveščanju za izplačilo deleža upravičencem pri preoblikovanju Vzajemne zdravstvene zavarovalnice d.v.z., stran 4396.

  
Na podlagi petega odstavka 8. člena Zakona o statusnem preoblikovanju Vzajemne zdravstvene zavarovalnice d.v.z. (Uradni list RS, št. 131/23) minister za finance izdaja
P R A V I L N I K 
o medsebojnem obveščanju za izplačilo deleža upravičencem pri preoblikovanju Vzajemne zdravstvene zavarovalnice d.v.z. 
1. člen 
(vsebina) 
Ta pravilnik podrobneje določa postopke, pogoje in vsebino medsebojnega obveščanja za poplačilo deležev upravičencev do deleža pri preoblikovanju Vzajemne zdravstvene zavarovalnice, d.v.z. v delniško družbo (v nadaljnjem besedilu: upravičenci do deleža pri preoblikovanju).
2. člen 
(obvestilo upravičencev do deleža pri preoblikovanju) 
(1) Obvestilo Vzajemne zdravstvene zavarovalnice d.d. (v nadaljnjem besedilu: Vzajemna) upravičencem do deleža pri preoblikovanju iz 8. člena Zakona o statusnem preoblikovanju Vzajemne d.v.z. (Uradni list RS, št. 131/23; v nadaljnjem besedilu: ZSPVZZ), katerih višina deleža presega 120 eurov, vsebuje:
1. datum odpreme obvestila, ki se pošlje po pošti na naslov upravičenca, s katerim Vzajemna razpolaga na dan pošiljanja obvestila, vključno s pojasnilom, kdaj se šteje, da je vročitev opravljena,
2. višino in vrednost deleža upravičenca,
3. informacijo o spletni strani, ki jo je Vzajemna ustvarila za obveščanje upravičencev do deleža pri preoblikovanju,
4. napoved, da bo Vzajemna o številu delnic, ki pripadajo upravičencu, obvestila upravičenca po prejemu obvestila Agencije za zavarovalni nadzor v skladu z drugim odstavkom 11. člena ZSPVZZ, če bo število delnic drugačno, kot sporočeno v skladu z 2. točko tega odstavka,
5. informacijo, da bo stroške Centralne klirinško depotne družbe d.d., Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: KDD) in sistemskih članov KDD v zvezi z izdajo delnic poravnala Vzajemna,
6. napoved, da bo Vzajemna upravičenca obvestila o datumu vložitve zahteve na KDD za izdajo delnic v korist upravičencev do deleža v osnovnem kapitalu družbe ter o datumu uvrstitve delnic v trgovanje, z objavo na spletni strani iz 3. točke tega odstavka,
7. informacijo, da ima upravičenec možnost delnice prevzeti najkasneje v roku dveh let po uvrstitvi delnic v trgovanje, vključno z informacijo, na kakšen način delnice prevzame.
(2) Obvestilo Vzajemne upravičencu do deleža pri preoblikovanju, katerega višina deleža ne presega 120 eurov in obvestilo Vzajemne ustanovitelju vsebuje:
1. datum odpreme obvestila, ki se pošlje po pošti na naslov upravičenca, s katerim Vzajemna razpolaga na dan pošiljanja obvestila, vključno s pojasnilom, kdaj se šteje, da je vročitev opravljena,
2. višino in vrednost deleža upravičenca oziroma ustanovitelja,
3. informacijo, da lahko vsak posamezni upravičenec do deleža pri preoblikovanju, katerega nominalni delež ne presega 120 eurov in ustanovitelj, v 15 dneh od datuma prejema obvestila uveljavi pravico, da namesto izplačila svojega deleža prejme ustrezno število delnic Vzajemne,
4. informacijo, da vsak posamezni upravičenec do deleža pri preoblikovanju, katerega nominalni delež ne presega 120 eurov, poda zahtevo na obrazcu, ki je kot Priloga sestavni del tega pravilnika, po pošti ali z uporabo spletne strani, ki jo je Vzajemna ustvarila za obveščanje upravičencev do deleža pri preoblikovanju.
(3) Obvestilo iz prejšnjega odstavka vsebuje tudi informacijo, da bo upravičenec, če ne bo uveljavil pravice, da namesto izplačila prejmejo ustrezno število delnic Vzajemne, prejel izplačilo svojega deleža v šestih mesecih po sprejemu skupščinskega sklepa, s katerim bo Agencija za zavarovalni nadzor odločila o višini osnovnega kapitala in o številu delnic, namenjenih upravičencem do deleža v osnovnem kapitalu delniške družbe.
(4) Vzajemna v obvestilu iz prvega odstavka napove tudi objavo informacije o sprejemu skupščinskega sklepa Agencije za zavarovalni nadzor na spletni strani iz 3. točke prvega odstavka, ki jo je Vzajemna ustvarila za obveščanje upravičencev do deleža pri preoblikovanju.
3. člen 
(obveščanje ministrstva za finance in pooblaščenega ocenjevalca vrednosti podjetij) 
Obvestilo Vzajemne ministrstvu za finance in pooblaščenemu ocenjevalcu vrednosti podjetij iz četrtega odstavka 8. člena ZSPVZZ vsebuje naslednje informacije:
1. število upravičencev do deleža pri preoblikovanju, katerih nominalni delež ne presega 120 eurov,
2. število upravičencev do deleža pri preoblikovanju, katerih nominalni delež ne presega 120 eurov in so namesto izplačila podali izjavo, da prejmejo ustrezno število delnic Vzajemne,
3. število vseh upravičencev do deleža pri preoblikovanju,
4. ali je ustanovitelj uveljavil pravico, da namesto izplačila svojega deleža prejme ustrezno število delnic Vzajemne, in višini tega deleža.
KONČNA DOLOČBA 
4. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-182/2024/26
Ljubljana, dne 27. maja 2024
EVA 2024-1611-0014
Klemen Boštjančič 
minister 
za finance 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti