Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2024 z dne 7. 6. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2024 z dne 7. 6. 2024

Kazalo

1591. Pravilnik o določanju cen subvencioniranega prevoza, stran 4395.

  
Na podlagi desetega odstavka 114.b člena in tretjega odstavka 114.d člena Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 6/16 – uradno prečiščeno besedilo, 67/19, 94/21, 54/22 – ZUJPP, 105/22 – ZZNŠPP, 18/23 – ZDU-1O in 23/24) in v zvezi z 2. členom Zakona o prevoznih pogodbah v železniškem prometu (Uradni list RS, št. 61/00 in 18/23 – ZDU-1O) minister za okolje, podnebje in energijo izdaja
P R A V I L N I K 
o določanju cen subvencioniranega prevoza 
1. člen 
(vsebina) 
Ta pravilnik določa način in metodologijo izračuna polne cene subvencionirane vozovnice, višino povračila stroškov prevoza, višino plačila in ceno subvencionirane vozovnice, ki jo plača upravičenec.
2. člen 
(polna cena subvencionirane mesečne vozovnice) 
(1) Polna cena subvencionirane mesečne vozovnice se izračuna po naslednji enačbi:
PCM = A*K, 
pri čemer je:
– PCM: polna cena subvencionirane mesečne vozovnice;
– A: cena enkratne vozovnice v skladu s tarifo za enkratne vozovnice v javnem linijskem prevozu potnikov v notranjem cestnem prometu in prevoz prtljage za razred oddaljenosti nad 20–25 km, ki je določena v Uredbi o načinu izvajanja gospodarske javne službe javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu, o koncesiji te javne službe in o ureditvi sistema enotne vozovnice (Uradni list RS, št. 109/21, 181/21, 54/22 – ZUJPP, 56/22 in 48/23; v nadaljnjem besedilu: uredba);
– K: koeficient.
(2) Vrednost K iz prvega odstavka je enaka 26.
(3) Višina mesečnega povračila stroškov prevoza z lastnim prevozom se za upravičence iz prvega odstavka 114.g člena Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 6/16 – uradno prečiščeno besedilo, 67/19, 94/21, 54/22 – ZUJPP, 105/22 – ZZNŠPP, 18/23 – ZDU-1O in 23/24; v nadaljnjem besedilu: zakon) izračuna po naslednji enačbi:
PSP = A*ŠtV*R, 
pri čemer je:
– PSP: višina povračila stroškov prevoza z lastnim vozilom na mesec;
– A: kilometrina v višini 30 % cene neosvinčenega motornega 95 oktanskega bencina na prvi dan meseca obračuna;
– ŠtV: število dejansko opravljenih voženj v mesecu obračuna;
– R: razdalja iz četrtega odstavka 114.c člena zakona.
(4) Upravičenec mesečno poroča število dejansko opravljenih voženj do petega dne v mesecu za pretekli mesec.
3. člen 
(polna cena subvencionirane letne vozovnice) 
(1) Polna cena subvencionirane letne vozovnice se izračuna po naslednji enačbi:
PCL = PCM*Kl, 
pri čemer je:
– PCL: polna cena letne vozovnice;
– PCM: polna cena subvencionirane mesečne vozovnice;
– Kl: koeficient.
(2) Vrednost Kl iz prejšnjega odstavka je enaka 8.
4. člen 
(polna cena subvencionirane mesečne vozovnice za deset voženj) 
(1) Polna cena subvencionirane mesečne vozovnice za deset voženj se izračuna po naslednji enačbi:
PCM10 = A*K, 
pri čemer je:
– PCM10: polna cena subvencionirane mesečne vozovnice za deset voženj;
– A: cena enkratne vozovnice za razred oddaljenosti nad 20–25 km, ki je določena v uredbi;
– K: koeficient.
(2) Vrednost K iz prvega odstavka je enaka 8.
5. člen 
(polna cena subvencionirane letne vozovnice za deset voženj) 
(1) Polna cena subvencionirane letne vozovnice za deset voženj se izračuna po naslednji enačbi:
PCL10 = PCM10*K, 
pri čemer je:
– PCL10: polna cena letne vozovnice za deset voženj;
– PCM10: polna cena mesečne vozovnice za 10 voženj iz prvega odstavka prejšnjega člena
– K: koeficient.
(2) Vrednost K iz prejšnjega odstavka je enaka 8.
6. člen 
(cena subvencionirane mesečne vozovnice, ki jo plača upravičenec) 
(1) Cena subvencionirane mesečne vozovnice, ki jo plača upravičenec, znaša 25 eurov.
(2) Cena subvencionirane mesečne vozovnice, ki jo plača upravičenec iz tretjega odstavka 114.b člena zakona, znaša 20 eurov.
(3) Subvencionirana mesečna vozovnica za upravičence iz 114.g člena zakona je brezplačna.
7. člen 
(cena subvencionirane letne vozovnice, ki jo plača upravičenec) 
(1) Cena subvencionirane letne vozovnice, ki jo plača upravičenec, se določi po naslednji enačbi:
PUL = Cm*K, 
pri čemer je:
– PUL: plačilo upravičenca za letno vozovnico;
– Cm: cena mesečne vozovnice;
– K: koeficient.
(2) Vrednost K iz prejšnjega odstavka je enaka 8.
(3) Cena subvencionirane letne vozovnice, ki jo plača upravičenec, znaša 200 eurov.
(4) Cena subvencionirane letne vozovnice, ki jo plača upravičenec iz tretjega odstavka 114.b člena zakona, znaša 160 eurov.
(5) Cena subvencionirane letne vozovnice za upravičence iz sedmega, osmega in devetega odstavka 114.b člena zakona, znaša 0 eurov.
(6) Subvencionirana letna vozovnica je za upravičence iz 114.g člena zakona brezplačna.
8. člen 
(cena subvencionirane mesečne vozovnice za deset voženj, ki jo plača upravičenec) 
(1) Cena subvencionirane mesečne vozovnice za deset voženj, ki jo plača upravičenec, znaša 20 eurov.
(2) Subvencionirana mesečna vozovnica za deset voženj za upravičence iz 114.g člena zakona je brezplačna.
9. člen 
(cena subvencionirane letne vozovnice za deset voženj, ki jo plača upravičenec) 
(1) Cena subvencionirane letne vozovnice za deset voženj, ki jo plača upravičenec, se določi po naslednji enačbi:
PU10L = PU10m*K, 
pri čemer je:
– PU10L: plačilo upravičenca za letno vozovnico za deset voženj;
– PU10m: cena mesečne vozovnice za deset voženj;
– K: koeficient.
(2) Vrednost K iz prejšnjega odstavka je enaka 8.
(3) Cena subvencionirane letne vozovnice za deset voženj, ki jo plača upravičenec, znaša 160 eurov.
(4) Subvencionirana letna vozovnica za deset voženj za upravičence iz 114.g člena zakona je brezplačna.
10. člen 
(kombinirana vozovnica) 
(1) Ne glede na določbe 6., 7., 8. in 9. člena tega pravilnika se upravičencu, ki uveljavlja pravico do subvencionirane vozovnice za medkrajevni avtobusni oziroma železniški promet v kombinaciji z uveljavljanjem pravice do subvencionirane vozovnice za mestni promet, cena subvencionirane vozovnice poveča za višino doplačila za mestni promet, ki ne sme biti višje kot 15 eurov. Natančna cena doplačila upravičenca za mestni promet se določi v pogodbi med organom JPP in upravljavcem mestnega prometa.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek je za upravičenca iz 114.g člena zakona, ki uveljavlja pravico do subvencionirane vozovnice za medkrajevni avtobusni oziroma železniški promet, kombinirana vozovnica za mestni promet brezplačna.
(3) Upravičenec lahko uveljavlja pravico do subvencionirane letne vozovnice za mestni promet le na podlagi v istem obdobju veljavne letne vozovnice za medkrajevni promet.
KONČNI DOLOČBI 
11. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o določanju cen subvencioniranega prevoza (Uradni list RS, št. 133/21).
12. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-1/2024-13
Ljubljana, dne 24. maja 2024
EVA 2024-2570-0031
Mag. Bojan Kumer 
minister 
za okolje, podnebje in energijo 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti