Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2024 z dne 10. 5. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2024 z dne 10. 5. 2024

Kazalo

1356. Uredba o spremembah Uredbe o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, stran 3869.

  
Na podlagi 10. in 12. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17, 22/18, 86/21 – odl. US, 123/21, 44/22, 130/22 – ZPOmK-2, 18/23 in 78/23) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o spremembah Uredbe o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 
1. člen 
V Uredbi o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 104/15, 32/16, 66/16, 14/17, 38/17, 40/17 – popr., 19/18, 82/18, 89/20, 152/20, 121/21, 11/22, 155/22, 12/23, 50/23, 103/23 in 13/24) se v 27. členu v prvem odstavku v 9. točki v prvi in drugi alineji beseda »maja« nadomesti z besedo »oktobra«.
2. člen 
V 28.h členu se v prvem odstavku v 4. točki v prvi in drugi alineji beseda »maja« nadomesti z besedo »oktobra«.
3. člen 
V 40. členu se v prvem odstavku v 4. točki beseda »maja« nadomesti z besedo »oktobra«.
4. člen 
V 103. členu se v drugem odstavku beseda »maja« nadomesti z besedo »oktobra«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
5. člen 
(končanje postopkov) 
Upravičenci, ki imajo pravnomočno odločbo o pravici do sredstev, izdano na podlagi Uredbe o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 104/15, 32/16, 66/16, 14/17, 38/17, 40/17 – popr., 19/18, 82/18, 89/20, 152/20, 121/21, 11/22, 155/22, 12/23, 50/23, 103/23 in 13/24), izpolnijo obveznost v skladu s spremenjeno 9. točko prvega odstavka 27. člena, spremenjeno 4. točko prvega odstavka 28.h člena, spremenjeno 4. točko prvega odstavka 40. člena in spremenjenim drugim odstavkom 103. člena uredbe.
6. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00704-105/2024
Ljubljana, dne 9. maja 2024
EVA 2023-2330-0007
Vlada Republike Slovenije 
dr. Robert Golob 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti