Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2024 z dne 10. 5. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2024 z dne 10. 5. 2024

Kazalo

1347. Sklep o ukinitvi statusa družbene lastnine, stran 3742.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) ter 17. člena Statuta Občine Puconci (Uradni list RS, št. 91/15 in 128/21) je Občinski svet Občine Puconci na 13. redni seji dne 25. 4. 2024 sprejel naslednji
S K L E P 
1. člen 
S tem sklepom se ukine status zemljišča »družbena lastnina, imetnik pravice razpolaganja: Kmetijska zemljiška skupnost Murska Sobota« na zemljišču:
– katastrska občina 58 DOLINA parcela 706/2 (ID 995958).
2. člen 
Nepremičnina iz prvega člena tega sklepa preneha imeti status družbena lastnina, imetnik pravice uporabe Kmetijska zemljiška skupnost Murska Sobota in postane last Občine Puconci, Puconci 80, 9201 Puconci, matična številka 5883237000.
3. člen 
Pri nepremičnini iz prvega člena tega sklepa se dovoli vknjižba lastninske pravice v korist Občine Puconci.
4. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Župan 
Občine Puconci 
Uroš Kamenšek 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti