Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2024 z dne 10. 5. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2024 z dne 10. 5. 2024

Kazalo

1332. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, stran 3705.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 75/10 – uradno prečiščeno besedilo, 107/13, 13/19 in 202/20) in 260. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE in 95/23 – ZIUOPZP) je Občinski svet Občine Idrija na 13. seji dne 25. 4. 2024 sprejel
S K L E P 
o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena 
I. 
Nepremičnine, parc. št.:
– 968/5, 521/12, 521/11, 580/5, 521/8, 580/8, 557/8, 557/5, 505/14, 505/15, 505/17, 521/10, 580/7, 521/14, 580/6, 654/8, 656/8, 663/6, 598/4, 651/8, 654/10, 663/8, 473/4 in 473/6, vse k.o. Čekovnik (2356),
– 373/11 in 374/7, obe k.o. Dole (2361),
– 268/56, 268/54 in 239/9, vse k.o. Godovič (2364),
– 256/7 k.o. Idrijske Krnice (2351),
– 34/7, 16/4, 11/6, 30/5, 8/2, 38/4, 983/3, 124/6, 982/4, 164/13, 154/10, 154/19 in 164/14, vse k.o. Jelični Vrh (2362),
– 436/5, 435/8 in 434/6, vse k.o. Kanji Dol (2367),
– 264/16, 269/2, 754/5, 754/4, 753/4, 753/3, 728/5, 728/4, 727/5, 727/4, 675/3, 675/4 in 278/7, vse k.o. Spodnja Kanomlja (2352),
– 1502/19, 1502/18, 1502/17, 1502/14, 1502/13, 1502/10, 1502/8, 1502/7, 1501/4, 1495/6, 1495/4, 1494/16, 1494/14, 1494/13, 1494/10, 1494/9, 1494/8 in 1494/7, vse k.o. Šebrelje (2349),
– 707/2, 710/2, 729/2, 711/2, 741/2, 1136/2, 779/4, 711/5, 722/2, 784/5, 742/2, 837/22, 837/15 in 837/12, vse k.o. Vojsko (2355),
– 406/2 in 416/2, obe k.o. Vrsnik I (2360),
– 260/4 in 283/15, obe k.o. Zadlog (2366),
pridobijo status grajenega javnega dobra lokalnega pomena.
II. 
Nepremičnine pridobijo status grajenega javnega dobra lokalnega pomena v lasti Občine Idrija z ugotovitveno odločbo, ki jo na podlagi tega sklepa po uradni dolžnosti izda Občinska uprava Občine Idrija. Po pravnomočnosti odločbe se predlaga zaznambo grajenega javnega dobrega v zemljiški knjigi.
III. 
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-6/2021-54
Idrija, dne 25. aprila 2024
Župan 
Občine Idrija 
Tomaž Vencelj 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti