Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2024 z dne 10. 5. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2024 z dne 10. 5. 2024

Kazalo

1330. Odlok o spremembah Odloka o turistični in promocijski taksi v Občini Idrija, stran 3704.

  
Na podlagi 13., 17. in 50. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18), 29. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 75/10 – uradno prečiščeno besedilo, 107/13, 13/19, 202/20) je Občinski svet Občine Idrija na 13. seji dne 25. 4. 2024 sprejel
O D L O K 
o spremembah Odloka o turistični in promocijski taksi v Občini Idrija 
1. člen 
V Odloku o turistični in promocijski taksi v Občini Idrija(Uradni list RS, št. 33/18) se prvi in drugi odstavek 4. člena spremenita tako, da se glasita:
»(1) Višina turistične taksa za prenočitev na osebo na dan se določi v znesku 2,50 eur, na osnovi slednje znaša promocijska taksa 0,63 eurov, skupna višina obeh taks znaša 3,13 eur na osebo na dan.
(2) V primeru, ko je zavezanec za plačilo turistične takse upravičen do plačila turistične takse v višini 50 odstotkov, le-ta znaša 1,25 eur za prenočitev na osebo na dan, na osnovi slednje znaša promocijska taksa 0,32 eur, skupna višina obeh taks znaša 1,57  na osebo na dan.«
2. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-0004/2018
Idrija, dne 25. aprila 2024
Župan 
Občine Idrija 
Tomaž Vencelj 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti