Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2024 z dne 10. 5. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2024 z dne 10. 5. 2024

Kazalo

1322. Pravilnik o porabi sredstev za protokolarne izdatke in reprezentanco, stran 3689.

  
Na podlagi 15. člena Statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 103/23 – UPB3) je Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani na 9. redni seji dne 24. 4. 2024 sprejel
P R A V I L N I K 
o porabi sredstev za protokolarne izdatke in reprezentanco 
1. člen 
(vsebina pravilnika) 
S tem pravilnikom se določijo protokolarna pravila in dogodki, način financiranja protokolarnih dogodkov, stroškov reprezentance in dolžnosti občinske uprave pri organiziranju in izvedbi protokolarnih dogodkov.
2. člen 
(izvajanje pravilnika) 
Protokolarne dogodke po tem pravilniku pripravlja in izvaja občinska uprava, ki skrbi za njihovo organizacijsko in strokovno tehnično izvedbo.
Sredstva za financiranje posameznih protokolarnih dogodkov ter stroškov reprezentance iz tega pravilnika se zagotavljajo v občinskem proračunu na proračunski postavki »Izdatki za reprezentanco«.
3. člen 
(protokolarni dogodki) 
Kot protokolarni dogodki se štejejo:
– uradni in delovni obiski doma in v tujini,
– državniški in medobčinski obiski,
– sprejemi, ki jih prireja župan,
– proslave in druge prireditve občinskega pomena,
– županovi obiski ob posebnih jubilejih občanov.
Ob izjemnih dogodkih, ki niso predvideni s tem pravilnikom, določi protokolarne aktivnosti občine župan za vsak dogodek posebej.
4. člen 
(uradni obiski iz tujine) 
Ob obisku tujih delegacij v Dolu pri Ljubljani je gostitelj župan.
Goste ob prihodu v občinsko stavbo pozdravijo, oziroma se ob odhodu od njih poslovijo župan, podžupan, direktor občinske uprave oziroma druga oseba po pooblastilu župana.
Ob uradnih obiskih tujih delegacij lahko župan priredi svečano kosilo ali večerjo.
Na slovesnosti ob prihodu ali odhodu tujih delegacij, ter kosilu ali večerji, župan določi seznam vabljenih.
Župan lahko posameznemu gostu izroči protokolarno darilo.
Ob obisku tujih delegacij v občini se lahko stroški bivanja in prevozov uradnih oseb krijejo iz občinskega proračuna.
5. člen
(uradni obiski v tujini) 
Ob uradnih obiskih predstavnikov Občine Dol pri Ljubljani v tujini občinska uprava s koordinatorjem obiska sodeluje pri organizacijskih in protokolarnih vprašanjih.
Ob teh obiskih se gostitelju izroči darilo v skladu s 13.  členom tega pravilnika.
Seznam sodelujočih oziroma udeležencev uradnih obiskov v tujini določi župan.
Uradni in delovni obiski v tujini trajajo praviloma do tri delovne dni.
6. člen 
(državniški in medobčinski obiski) 
Ob obisku državnikov oziroma funkcionarjev drugih slovenskih občin v Dolu pri Ljubljani je gostitelj župan.
Goste ob prihodu v občinsko stavbo pozdravijo, oziroma se ob odhodu od njih poslovijo župan, podžupan, direktor občinske uprave oziroma druga oseba po pooblastilu župana.
Ob uradnih obiskih državnikov oziroma funkcionarjev drugih slovenskih občin, lahko župan priredi svečano kosilo ali večerjo, posameznemu gostu pa lahko izroči protokolarno darilo.
7. člen 
(sprejemi, ki jih prireja župan) 
Župan lahko priredi sprejem za občane ali druge subjekte, ki imajo sedež ali naslov v Občini Dol pri Ljubljani in so dosegli pomembne uspehe ali zasluge, doma ali v tujini na področju: gospodarstva, kulture, športa, humanitarnih dejavnosti, varnosti, varstva pred naravnimi nesrečami, gasilskih tekmovanj, zdravstva, šolstva, znanosti in drugih dosežkov pomembnih za Občino Dol pri Ljubljani.
Župan lahko priredi sprejem tudi za osebe, ki niso občani Občine Dol pri Ljubljani, vendar so s svojimi aktivnostmi pomembno vplivali na razvoj občine ali prispevali k njeni prepoznavnosti.
Župan lahko za udeležence sprejemov iz prejšnjih odstavkov tega člena organizira pogostitev in se jim zahvali s priložnostnim darilom.
8. člen 
(proslave in druge prireditve občinskega pomena) 
Občinska uprava organizira in sodeluje pri organizaciji proslav ob državnih in občinskem prazniku, pri podelitvi priznanj in zahval, pri kulturnih prireditvah in drugih prireditvah, pomembnih za občino.
Župan lahko za udeležence dogodkov iz prvega odstavka tega člena organizira pogostitev in se jim zahvali s priložnostnim darilom.
9. člen 
(jubileji občanov)
Župan lahko ob okroglem jubileju obišče občane, ki so dopolnili 80 let ali več. Ob tej priložnosti jim izroči priložnostno darilo.
10. člen 
(občinski funkcionarji) 
Aktivnim občinskim funkcionarjem (župan, podžupan, član občinskega sveta) občina izkaže pozornost:
– na konstitutivni seji, občinskem prazniku in ob novem letu s srečanjem, pogostitvijo, priložnostnim darilom,
– ob koncu mandata s priložnostnim darilom,
– z osmrtnico in cvetličnim aranžmajem ob smrti in z govorom župana ali drugega občinskega funkcionarja ob grobu, v primeru izražene želje s strani svojcev,
– z žalno sejo občinskega sveta ob smrti občinskega funkcionarja in z izobešanjem črne zastave na prostem pred zgradbo občinske uprave.
Nekdanjim županom občina izkaže pozornost ob smrti:
– s cvetličnim aranžmajem ob smrti in z govorom župana ali drugega občinskega funkcionarja ob grobu, v primeru izražene želje svojcev,
– z izobešanjem črne zastave pred zgradbo občinske uprave ob smrti,
– z odprtjem žalne knjige v prostorih občine.
Nekdanjim občinskim funkcionarjem (podžupan, član občinskega sveta) občina ob smrti izkaže pozornost:
– z izobešanjem črne zastave pred zgradbo občinske uprave ob smrti,
– s sožalno brzojavko.
11. člen 
(častni član) 
Častnim občanom občina izkaže pozornost:
– s svečano podelitvijo naziva na osrednji proslavi ob občinskem prazniku,
– s cvetličnim aranžmajem ob smrti ter z govorom ob grobu, ki ga opravi župan, podžupan ali drug občinski funkcionar, v primeru izražene želje svojcev,
– z izobešanjem črne zastave pred zgradbo občinske uprave ob smrti,
– z odprtjem žalne knjige.
12. člen 
(priložnostna darila)
Priložnostna darila so darila manjše vrednosti, ki jih izbere občinska uprava in ne smejo presegati 50 EUR brez DDV.
13. člen 
(protokolarna darila) 
Protokolarna darila so tista darila, ki se lahko podarijo ob protokolarnih dogodkov iz tega pravilnika in drugih predpisov Občine Dol pri Ljubljani in ne smejo presegati 100 EUR brez DDV. Protokolarna darila poudarjajo kulturno, zgodovinsko in naravno dediščino Občine Dol pri Ljubljani ter služijo njeni promociji.
14. člen 
(stroški protokola in reprezentance) 
Stroški protokola obsegajo stroške:
– priprave protokolarnih dogodkov,
– nakupa protokolarnih daril,
– nakupa žalnih aranžmajev,
– nakupa zastav.
Stroški reprezentance so stroški, ki nastanejo zaradi sodelovanja s fizičnimi in pravnimi osebami in obsegajo stroške:
– pogostitev na uradnih ali delovnih sestankih ter sejah organov občine oziroma občinskih delovnih teles,
– pogostitev na uradnih ali delovnih sestankih občinske uprave,
– pogostitev na sprejemih, ki jih prireja župan,
– pogostitev na otvoritvah objektov,
– uradnih in delovnih kosil/večerij,
– svečanih kosil na protokolarnih dogodkih,
– nakupa priložnostnih daril,
– promocijskih dogodkov in daril za namen predstavitve Občine Dol pri Ljubljani doma ali v tujini.
Strošek kosil/večerij ne sme presegati 50 EUR brez DDV na osebo. Strošek pogostitev pa ne sme presegati 10 EUR brez DDV na osebo. Strošek žalnega aranžmaja ne sme presegati 100 EUR brez DDV.
Evidenco o porabi stroškov protokola in reprezentance vodi občinska uprava. Evidenca vsebuje navedbo dogodka, ki je predmet tega pravilnika, čas in kraj le-tega ter število udeležencev.
15. člen 
(končna določba) 
Ta pravilnik začne veljati na petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0004/2024-32
Dol pri Ljubljani, dne 25. aprila 2024
Župan 
Občine Dol pri Ljubljani 
Željko Savič 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti