Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2024 z dne 10. 5. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2024 z dne 10. 5. 2024

Kazalo

1317. Spremembe Statuta Univerze v Ljubljani, stran 3667.

  
V skladu z ustavno zagotovljeno avtonomijo Univerze ter na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, s spremembami, dopolnitvami in popravki) in Odloka o preoblikovanju Univerze v Ljubljani (Uradni list RS, št. 28/00, s spremembami, dopolnitvami in popravki) sta Senat Univerze v Ljubljani na seji dne 23. 4. 2024 in Upravni odbor Univerze v Ljubljani na seji dne 25. 4. 2024 sprejela naslednje
S P R E M E M B E   S T A T U T A 
Univerze v Ljubljani 
1. člen 
V Statutu Univerze v Ljubljani (Uradni list RS, št. 4/17, 56/17, 56/17, 14/18, 39/18, 57/18, 66/18, 10/19, 22/19, 36/19, 47/19, 82/20, 104/20, 168/20, 54/21, 97/21, 159/21, 162/21, 163/21 – popr., 202/21, 39/22, 49/22, 60/22, 135/22, 156/22, 64/23, 77/23, 77/23, 112/23, 12/24 in 30/24) se spremeni 34. člen, in sicer tako, da se po novem glasi:
»Postopki kandidiranja, volitev in razrešitev organov univerze se v delu, ki jih ne ureja ta statut, uredijo s pravilnikom, ki ga sprejme senat univerze. K določbam, ki opredeljujejo volitve v študentski svet univerze, mora predhodno pridobiti soglasje študentskega sveta univerze.«
2. člen 
V Statutu Univerze v Ljubljani (Uradni list RS, št. 4/17, 56/17, 56/17, 14/18, 39/18, 57/18, 66/18, 10/19, 22/19, 36/19, 47/19, 82/20, 104/20, 168/20, 54/21, 97/21, 159/21, 162/21, 163/21 – popr., 202/21, 39/22, 49/22, 60/22, 135/22, 156/22, 64/23, 77/23, 77/23, 112/23, 12/24 in 30/24) se spremeni 39. člen, in sicer tako, da se po novem glasi:
»Senat univerze 8 mesecev pred potekom mandata rektorja sprejme sklep o začetku postopka za izvolitev novega rektorja ter imenuje volilno komisijo.
Senati članic v 30 dneh po začetku postopka predlagajo kandidate.
Volilna komisija objavi listo kandidatov po poteku roka za prijavo kandidatov.«
3. člen 
V Statutu Univerze v Ljubljani (Uradni list RS, št. 4/17, 56/17, 56/17, 14/18, 39/18, 57/18, 66/18, 10/19, 22/19, 36/19, 47/19, 82/20, 104/20, 168/20, 54/21, 97/21, 159/21, 162/21, 163/21 – popr., 202/21, 39/22, 49/22, 60/22, 135/22, 156/22, 64/23, 77/23, 77/23, 112/23, 12/24 in 30/24) se spremeni 43. člen, in sicer tako, da se po novem glasi:
»Univerza ima največ pet prorektorjev, ki so zadolženi za pripravo strateških usmeritev in razvoj dejavnosti univerze, tako da so zastopana različna področja univerze.
Prorektorje imenuje rektor. Novoizvoljeni rektor mora najkasneje na seji Senata UL, kjer Volilna komisija poroča o izidu volitev rektorja, javno predstaviti prorektorje. Rektor mora pri izbiri prorektorjev slediti raznoliki in enakopravni zastopanosti področij, ki jih gojijo članice UL, in si prizadevati k uravnoteženi zastopanosti po spolu. Senat UL na podlagi predloga rektorja potrdi kandidate za prorektorja.
Prorektor je redni profesor, ki je na univerzi zaposlen s polnim delovnim časom. Prorektor ne sme biti zaposlen na članici, s katere prihaja rektor.
Mandat prorektorja je vezan na mandat rektorja. Rektor lahko razreši prorektorja pred iztekom njegovega mandata.«
4. člen 
Te spremembe začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Prof. dr. Emil Erjavec
Prof. dr. Gregor Majdič
predsednik UO UL
predsednik Senata UL
rektor UL

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti