Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2024 z dne 10. 5. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2024 z dne 10. 5. 2024

Kazalo

1311. Pravilnik o spremembi Pravilnika o načinu zagotavljanja sredstev za pripravništvo, sekundariat in specializacije, stran 3657.

  
Na podlagi osmega odstavka 25. člena Zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18, 66/19, 199/21 in 136/23 – ZIUZDS) in za izvajanje tretjega odstavka 34. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20, 152/20 – ZZUOOP, 203/20 – ZIUPOPDVE, 112/21 – ZNUPZ, 196/21 – ZDOsk, 100/22 – ZNUZSZS, 132/22 – odl. US, 141/22 – ZNUNBZ, 14/23 – odl. US in 84/23 – ZDOsk-1) ministrica za zdravje izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembi Pravilnika o načinu zagotavljanja sredstev za pripravništvo, sekundariat in specializacije 
1. člen 
V Pravilniku o načinu zagotavljanja sredstev za pripravništvo, sekundariat in specializacije (Uradni list RS, št. 54/17) se besedilo 7. člena spremeni tako, da se glasi:
»(1) Zavod vrednosti prejetih zahtevkov pooblaščenih izvajalcev iz četrtega odstavka 4. člena in šestega odstavka prejšnjega člena mesečno vključi v zbirni zahtevek, ki ga skupaj s prilogo zneskov po posameznih pooblaščenih izvajalcih, prilogo združenja in Lekarniške zbornice iz tretjega odstavka 4. člena tega pravilnika ter skupnim obračunom zbornice s prilogo iz petega odstavka prejšnjega člena v izplačilo posreduje ministrstvu do 8. v mesecu za predpretekli mesec.
(2) Ministrstvo pred potrditvijo izplačila zbirnega zahtevka naključno preveri njegovo ustreznost, in sicer v obsegu 2 % predloženega zahtevka, ki se nanaša na javne pooblaščene izvajalce, in v obsegu 2 % zahtevka, ki se nanaša na zasebne pooblaščene izvajalce. Če se pri preverjanju zahtevka ugotovi, da je bilo 50 % zahtevkov napačno izpolnjenih oziroma zavrnjenih, se vzorec poveča na 5 % za javne pooblaščene izvajalce in 5 % za zasebne pooblaščene izvajalce.
(3) Ministrstvo zbirni zahtevek Zavodu plača v 30 dneh od prejema zahtevka.«.
KONČNA DOLOČBA 
2. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-289/2023
Ljubljana, dne 25. aprila 2024
EVA 2023-2711-0146
Dr. Valentina Prevolnik Rupel 
ministrica za zdravje 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti