Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2024 z dne 7. 5. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2024 z dne 7. 5. 2024

Kazalo

1299. Aneks št. 18 k Tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi časopisno-informativne, založniške in knjigotrške dejavnosti, stran 3631.

  
Na podlagi Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06 in nasl.)
kot stranka na strani delodajalcev:
– Gospodarska zbornica Slovenije – Zbornica knjižnih založnikov in knjigotržcev
in
kot stranka na strani delojemalcev:
– Konfederacija sindikatov Slovenije – PERGAM, ter
– Sindikat založniške, časopisno-informativne in knjigotrške dejavnosti Slovenije
sklepata
A N E K S   Š T.   1 8 
k Tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi časopisno-informativne, založniške in knjigotrške dejavnosti (Uradni list RS, št. 117/04, 79/05, 95/06, 10/07, 93/07, 35/08, 97/08, 8/10, 55/11, 17/12, 63/13, 83/16, 57/18, 173/20, 105/21, 103/22 in 57/23)
1. člen 
V točki 1. poglavja I. ČASOPISNO-INFORMATIVNA, REVIJALNA, ZALOŽNIŠKA IN KNJIGOTRŠKA DEJAVNOST Tarifne priloge Kolektivne pogodbe časopisno-informativne, založniške in knjigotrške dejavnosti se dodata nova osemindvajseti in devetindvajseti odstavek, ki se glasita:
»(28) Izhodiščne plače založniške in knjigotrške dejavnosti se s 1. 6. 2024 v vseh tarifnih razredih povečajo tako, da od 1. 6. 2024 dalje znašajo v EUR:
Tarifni razred
Založniška dejavnost
Knjigotrška dejavnost
I. enostavna dela
646,04
646,04
II. manj zahtevna dela
708,56
708,56
III. srednje zahtevna dela
771,08
771,08
IV. zahtevna dela
833,60
833,60
V. bolj zahtevna dela
948,22
948,22
VI. zelo zahtevna dela
1146,20
1146,20
VII. visoko zahtevna dela
1344,18
1344,18
VIII. najbolj zahtevna dela
1656,78
1656,78
IX. izjemno pomembna, najbolj zahtevna dela
1886,02
1886,02
(29) Za časopisno-informativno in revijalno dejavnost ostajajo relativna razmerja med izhodiščnimi plačami po posameznih tarifnih razredih in izhodiščne plače po posameznih tarifnih razredih nespremenjene in veljajo relativna razmerja in zneski iz Aneksa št. 12 k Tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi časopisno-informativne, založniške in knjigotrške dejavnosti (Uradni list RS, št. 83/16).«
2. člen 
Točka 3. poglavja II. SKUPNE DOLOČBE Tarifne priloge Kolektivne pogodbe časopisno-informativne, založniške in knjigotrške dejavnosti se spremeni tako, da glasi:
»3. Regres za letni dopust 
Delavcu pripada regres za letni dopust najmanj v višini 70% zadnjega znanega podatka povprečne plače na zaposlenega v Republiki Sloveniji.«
3. člen 
Točka 4.1 poglavja II. SKUPNE DOLOČBE Tarifne priloge Kolektivne pogodbe časopisno-informativne, založniške in knjigotrške dejavnosti se spremeni tako, da glasi:
»4.1. Stroški prehrane 
Delavec je upravičen do povračila stroškov za prehrano v višini 7,00 EUR.
Delavec, ki dela 10 ur ali več, je upravičen do dodatnega povračila stroška prehrane, za vsako uro dela nad 8 ur v višini 0,88 EUR.«
4. člen 
Druge določbe Tarifne priloge h Kolektivni pogodbi časopisno-informativne, založniške in knjigotrške dejavnosti ostanejo nespremenjene.
5. člen 
Ta aneks začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 6. 2024 dalje.
Ljubljana, dne 24. aprila 2024
Gospodarska zbornica 
– Zbornica knjižnih založnikov in knjigotržcev 
predsednik UO 
Janez Miš 
 
Konfederacija sindikatov Slovenije – PERGAM 
predsednik 
Jakob Počivavšek 
 
Sindikat založniške, časopisno-informativne 
in knjigotrške dejavnosti Slovenije 
predsednica 
Mojca Kohek 
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je dne 26. 4. 2024 izdalo potrdilo št. 02047-1/2004-2611-40 o tem, da je Aneks št. 18 k Tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi časopisno-informativne, založniške in knjigotrške dejavnosti vpisan v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06 in 45/08 – ZArbit) pod zaporedno številko 12/18.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti