Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2024 z dne 26. 4. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2024 z dne 26. 4. 2024

Kazalo

1190. Odlok o spremembah in dopolnitvi Odloka o Svetu Vlade Republike Slovenije za spodbujanje razvoja prostovoljstva, prostovoljskih in nevladnih organizacij, stran 3274.

  
Na podlagi petega odstavka 36. člena Zakona o prostovoljstvu (Uradni list RS, št. 10/11, 16/11 – popr. in 82/15) in za izvrševanje prvega odstavka 27. člena Zakona o nevladnih organizacijah (Uradni list RS, št. 21/18) Vlada Republike Slovenije izdaja
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvi Odloka o Svetu Vlade Republike Slovenije za spodbujanje razvoja prostovoljstva, prostovoljskih in nevladnih organizacij 
1. člen 
V Odloku o Svetu Vlade Republike Slovenije za spodbujanje razvoja prostovoljstva, prostovoljskih in nevladnih organizacij (Uradni list RS, št. 55/19) se 4. člen spremeni tako, da se glasi:
»4. člen 
(1) Svet ima šestnajst članic oziroma članov (v nadaljnjem besedilu: član) in njihovih namestnic oziroma namestnikov (v nadaljnjem besedilu: namestnik), ki jih imenuje in razrešuje vlada na predlog ministra, pristojnega za nevladne organizacije in prostovoljstvo. Vlada izmed članov imenuje predsednico oziroma predsednika (v nadaljnjem besedilu: predsednik) in podpredsednico oziroma podpredsednika (v nadaljnjem besedilu: podpredsednik). Vlada imenuje in razrešuje predstavnike nevladnih organizacij in predstavnike prostovoljskih organizacij na predlog organizacij, katerih predstavniki v svetu so.
(2) Svet sestavlja:
– osem predstavnic oziroma predstavnikov (v nadaljnjem besedilu: predstavnik) ministrstev in vladnih služb;
– štirje predstavniki nevladnih organizacij;
– štirje predstavniki prostovoljskih organizacij.
(3) S strani predstavnikov ministrstev in vladnih služb svet sestavljajo:
– predstavnik Kabineta predsednika Vlade Republike Slovenije;
– predstavnik Ministrstva za javno upravo;
– predstavnik Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti;
– predstavnik Ministrstva za kulturo;
– predstavnik Ministrstva za vzgojo in izobraževanje;
– predstavnik Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport;
– predstavnik Ministrstva za obrambo;
– predstavnik Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
(4) Predstavniki ministrstev in vladnih služb iz prejšnjega odstavka so državni sekretarji organov, namestniki predstavnikov pa praviloma osebe, ki pri organu delujejo kot kontaktne osebe za sodelovanje z nevladnimi in prostovoljskimi organizacijami.«.
2. člen 
V 5. členu se za drugim odstavkom dodata nova, tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»(3) V skladu s prvim in drugim odstavkom tega člena ministrstvo, pristojno za nevladne in prostovoljske organizacije, pozove nevladne in prostovoljske organizacije, da predlagajo člane sveta.
(4) Prejete predloge ministrstvo, pristojno za nevladne in prostovoljske organizacije, posreduje vladi.«.
3. člen 
V 7. členu se tretji odstavek črta.
KONČNA DOLOČBA 
4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00704-102/2024
Ljubljana, dne 24. aprila 2024
EVA 2024-3130-0011
Vlada Republike Slovenije 
Klemen Boštjančič 
podpredsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti