Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2024 z dne 19. 4. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2024 z dne 19. 4. 2024

Kazalo

995. Pravilnik o spremembi Pravilnika o določitvi oblike in vsebine zahteve za plačilo prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje, stran 2913.

  
Na podlagi drugega odstavka 58. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K, 36/19, 189/20 – ZFRO, 51/21, 159/21, 196/21 – ZDOsk, 15/22, 43/22, 100/22 – ZNUZSZS, 141/22 – ZNUNBZ, 40/23 – ZČmIS-1 in 78/23) ministrica za zdravje izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembi Pravilnika o določitvi oblike in vsebine zahteve za plačilo prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje 
1. člen 
V Pravilniku o določitvi oblike in vsebine zahteve za plačilo prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje (Uradni list RS, št. 90/21) se v 3. členu drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Ob pripravi zahteve za plačilo obveznosti države zavod v elektronski obliki pripravi tudi seznam zavarovancev iz 21. in 24. točke prvega odstavka 15. člena zakona, za katere je obračunana obveznost države, z zneski obveznosti. Ministrstvo pred potrditvijo zahtevka za plačilo obveznosti države zavod pozove, da mu za 10 % naključno izbranega vzorca predloži dodatna dokazila, in sicer odločbo zavarovanca o priznanju pravice do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje na podlagi socialne ogroženosti, račune za zdravljenje v tujini, zahtevke oziroma odločbe o povračilu stroškov zdravljenja ali zdravil oziroma izpise o opravljenih storitvah za posamezne upravičence iz priloge ter drugo dokumentacijo, ki izkazuje upravičenost višine sredstev iz predloženega zahtevka. V primeru, da se pri pregledu zahtevkov in predloženih dokazil ugotovi, da je bilo 60 % zahtevkov napačno izpolnjenih oziroma zavrnjenih, se vzorec poveča na 20 %, torej se pregleda 20 % delež zahtevka. Podatki, na podlagi katerih je bila izračunana obveznost države, se hranijo v arhivu zavoda in se predložijo na vpogled ob nadzoru.«.
2. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-288/2023
Ljubljana, dne 16. aprila 2024
EVA 2023-2711-0145
Dr. Valentina Prevolnik Rupel 
ministrica 
za zdravje 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti