Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2024 z dne 12. 4. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2024 z dne 12. 4. 2024

Kazalo

916. Zakon o spremembi Zakona o centralnem registru prebivalstva (ZCRP-B), stran 2699.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o spremembi Zakona o centralnem registru prebivalstva (ZCRP-B) 
Razglašam Zakon o spremembi Zakona o centralnem registru prebivalstva (ZCRP-B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 2. aprila 2024.
Št. 003-02-1/2024-56
Ljubljana, dne 10. aprila 2024
Nataša Pirc Musar 
predsednica 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O SPREMEMBI ZAKONA O CENTRALNEM REGISTRU PREBIVALSTVA (ZCRP-B) 
1. člen
V Zakonu o centralnem registru prebivalstva (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo in 3/22 – ZDeb) se v 8. členu v drugem odstavku v drugi alineji besedilo »šifra 50« nadomesti z besedilom »šifre 50 do 59«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
2. člen 
(Uredba o načinu določanja osebne identifikacijske številke) 
Vlada uskladi Uredbo o načinu določanja osebne identifikacijske številke (Uradni list RS, št. 8/99) z določbo spremenjenega drugega odstavka 8. člena zakona v tridesetih dneh od uveljavitve tega zakona.
3. člen 
(začetek veljavnosti in uporabe) 
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne trideseti dan od njegove uveljavitve. Do takrat se uporablja Zakon o centralnem registru prebivalstva (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo in 3/22 – ZDeb).
Št. 052-02/24-1/9
Ljubljana, dne 2. aprila 2024
EPA 1300-IX
Državni zbor 
Republike Slovenije 
mag. Urška Klakočar Zupančič 
predsednica 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti