Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2024 z dne 29. 3. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2024 z dne 29. 3. 2024

Kazalo

811. Sklep o cenah storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja v Občini Metlika, stran 2101.

  
Na podlagi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17 in 78/19) in 16. člena Statuta Občine Metlika (Uradni list RS, št. 79/16) je Občinski svet Občine Metlika na 11. redni seji dne 28. 3. 2024 sprejel
S K L E P 
o cenah storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja v Občini Metlika 
1. člen 
Občinski svet Občine Metlika na predlog Komunale Metlika javno podjetje d.o.o., kot izvajalca gospodarskih javnih služb varstva okolja na področju Občine Metlika, potrjuje elaborate o oblikovanju cen obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obračun 2023/predračun 2024:
– oskrbe s pitno vodo,
– odvajanja komunalne odpadne in padavinske vode,
– storitev povezanih z greznicami in MKČN,
– čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode,
– zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov.
2. člen 
Občinski svet Občine Metlika potrdi ceno izvajanja storitev OSKRBE S PITNO VODO.
Od 1. 4. 2024 do 31. 12. 2024 znaša cena izvajanja storitve (brez DDV) 1,1944 eur za m3, od 1. 1. 2025 dalje pa 1,2600 eur za m3.
Storitev se zaračunava glede na dobavljeno količino pitne vode. Izvajalec pri uporabniku najmanj enkrat letno ugotavlja dejansko porabo in opravi poračun za preteklo obdobje.
Cena omrežnine (brez DDV) je:
Dimenzija vodomerov
Faktor
Mesečna cena omrežnine
0 ˂ DN ≤ 20
1
9,8880
20 ˂ DN ˂ 40
3
29,6640
40 ≤ DN ˂ 50
10
98,8800
50 ≤ DN ˂ 65
15
148,3200
65 ≤ DN ˂ 80
30
296,6400
80 ≤ DN ˂ 100
50
494,4000
Omrežnina se obračunava glede na zmogljivost priključkov, določenih s premerom vodomera, skladno s preglednico in se uveljavi 1. 4. 2024.
3. člen 
Občinski svet Občine Metlika potrdi ceno izvajanja storitev ODVAJANJE KOMUNALNIH ODPADNIH IN PADAVINSKIH VOD.
Cena izvajanja storitve (brez DDV) znaša 0,3566 eur za m3 in se uveljavi 1. 1. 2025.
Storitev se zaračunava glede na dobavljeno količino pitne vode. Izvajalec pri uporabniku najmanj enkrat letno ugotavlja dejansko porabo in opravi poračun za preteklo obdobje. K ceni storitve se zaračuna tudi okoljska dajatev, skladno z Uredbo o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Uradni list RS, št. 80/12 in 98/15).
Cena omrežnine (brez DDV) je:
Dimenzija vodomerov
Faktor
Mesečna cena omrežnine
0 ˂ DN ≤ 20
1
9,0109
20 ˂ DN ˂ 40
3
27,0327
40 ≤ DN ˂ 50
10
90,1090
50 ≤ DN ˂ 65
15
135,1635
65 ≤ DN ˂ 80
30
270,3270
80 ≤ DN ˂ 100
50
450,5450
Omrežnina se obračunava glede na zmogljivost priključkov, določenih s premerom vodomera, skladno s preglednico in se uveljavi 1. 4. 2024.
4. člen 
Občinski svet Občine Metlika potrdi ceno izvajanja storitve povezane z NEPRETOČNIMI GREZNICAMI, OBSTOJEČIMI GREZNICAMI TER MALIMI KOMUNALNIMI ČISTILNIMI NAPRAVAMI.
Cena izvajanja storitve (brez DDV) znaša 0,6450 eur za m3 in se uveljavi 1. 4. 2024.
Storitev se priključenim na javno vodovodno omrežje zaračunava glede na dobavljeno količino pitne vode. Izvajalec pri uporabniku najmanj enkrat letno ugotavlja dejansko porabo in opravi poračun za preteklo obdobje.
Cena omrežnine (brez DDV) je:
Dimenzija vodomerov
Faktor
Mesečna cena omrežnine
0 ˂ DN ≤ 20
1
1,3295
20 ˂ DN ˂ 40
3
3,9885
40 ≤ DN ˂ 50
10
13,2950
Cena omrežnine se uveljavi 1. 4. 2024.
5. člen 
Občinski svet Občine Metlika potrdi ceno izvajanja storitve ČIŠČENJA KOMUNALNIH ODPADNIH IN PADAVINSKIH VOD.
Cena izvajanja storitve (brez DDV) znaša 1,0620 eur za m3 in se uveljavi 1. 4. 2024.
Storitev se zaračunava glede na dobavljeno količino pitne vode. Izvajalec pri uporabniku najmanj enkrat letno ugotavlja dejansko porabo in opravi poračun za preteklo obdobje.
Cena omrežnine (brez DDV) je:
Dimenzija vodomerov
Faktor
Mesečna cena omrežnine
0 ˂ DN ≤ 20
1
3,8878
20 ˂ DN ˂ 40
3
11,6634
40 ≤ DN ˂ 50
10
38,8780
50 ≤ DN ˂ 65
15
58,3170
65 ≤ DN ˂ 80
30
116,6340
80 ≤ DN ˂ 100
50
194,3900
Cena omrežnine se uveljavi 1. 4. 2024.
Omrežnina se obračunava glede na zmogljivost priključkov, določenih s premerom vodomera, skladno s preglednico.
6. člen 
Občinski svet Občine Metlika potrdi ceno izvajanja storitve ZBIRANJE DOLOČENIH VRST KOMUNALNIH ODPADKOV.
Cena storitve (brez DDV) znaša 0,1694 eur za kg in se uveljavi 1. 4. 2024.
Pri obračunu se upoštevajo normativne količine ter naslednji faktorji obremenitve:
– 0,1857 kg/l za pridobitno in nepridobitno dejavnost,
– 0,3372 kg/l za gospodinjstva.
Cena za uporabo infrastrukture (brez DDV) znaša 0,0032 eur za kg in se uveljavi 1. 4. 2024.
7. člen 
Občina Metlika bo gospodinjstvom in nepridobitnim društvom subvencionirala:
– 34 % cene omrežnine za dejavnosti oskrbe s pitno vodo ter odvajanja komunalnih odpadnih in padavinskih vod,
– 19 % cene omrežnine za dejavnosti čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih vod ter dejavnost, povezano z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami,
– 10 % cene storitve, povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami,
– 19 % cene čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih vod.
8. člen 
Izvajalec gospodarskih javnih služb na območju Občine Metlika, Komunala Metlika javno podjetje d.o.o., na osnovi tega sklepa oblikuje cenik s potrjeno ceno, znižano za subvencije. Cenik objavi na krajevno običajen način in na svoji spletni strani.
9. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-53/2024
Metlika, dne 28. marca 2024
Županja 
Občine Metlika 
Martina Legan Janžekovič 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti