Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2024 z dne 29. 3. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2024 z dne 29. 3. 2024

Kazalo

799. Odlok o spremembi Odloka o turistični in promocijski taksi v Občini Miren - Kostanjevica, stran 2078.

  
Na podlagi 13., 17. in 50. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 17. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradne objave, št. 2/16 – uradno prečiščeno besedilo, 62/16 in 14/23) je Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica na 11. redni seji dne 21. 3. 2024 sprejel
O D L O K 
o spremembi Odloka o turistični in promocijski taksi v Občini Miren - Kostanjevica 
1. člen 
V Odloku o turistični in promocijski taksi v Občini Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 13/19) se v 3. členu spremenita prvi in drugi odstavek tako, da se glasita:
»(1) Turistična taksa za prenočitev na osebo na dan znaša 2,00 EUR, na osnovi slednje znaša promocijska taksa 0,50 EUR, skupna višina obeh taks znaša 2,50 EUR na osebo na dan.
(2) V primeru, ko je zavezanec za plačilo turistične takse upravičen do plačila turistične takse v višini 50 odstotkov, le-ta znaša 1,00 EUR za prenočitev na osebo na dan, na osnovi slednje znaša promocijska taksa 0,25 EUR, skupna višina obeh taks znaša 1,25 EUR na osebo na dan.«
2. člen 
4. člen se črta.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0004/2024
Miren, dne 21. marca 2024
Župan 
Občine Miren - Kostanjevica 
Mauricij Humar 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti