Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2024 z dne 22. 3. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2024 z dne 22. 3. 2024

Kazalo

756. Sklep o potrditvi lokacijske preveritve ID 3631 za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi za EUP OP 1/1073 na območju Občine Zagorje ob Savi, stran 1844.

  
Na podlagi 134. do 140. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3) (Uradni list RS, št. 199/21 in 18/23 – ZDU-1O), 17. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 30/15) ter 84. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 30/15, 61/20) je Občinski svet Občine Zagorje ob Savi na 9. redni seji dne 18. 3. 2024 sprejel
S K L E P 
o potrditvi lokacijske preveritve ID 3631 za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi za EUP OP 1/1073 na območju Občine Zagorje ob Savi 
1. člen 
S tem sklepom se potrdi Lokacijska preveritev za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi za EUP OP 1/1073 na območju Občine Zagorje ob Savi. Elaborat lokacijske preveritve je pripravilo podjetje Savaprojekt d.d., Cesta krških žrtev 59, 8270 Krško pod št. projekta 23092-00. Identifikacijska številka lokacijske preveritve v zbirki prostorskih aktov je 3631.
2. člen 
Elaborat lokacijske preveritve je izdelan z namenom preoblikovanja stavbnega zemljišča na območju posamične poselitve, ki je v veljavnem Občinskem prostorskem načrtu Občine Zagorje ob Savi (v nadaljevanju OPN) določeno z namensko rabo A (razpršena poselitev) in sovpada z območjem enote urejanja prostora (EUP) OP 1/1073. Velikost obstoječega stavbnega zemljišča (izvorno območje) razpršene poselitve (A), kot je določeno v OPN Občine Zagorje ob Savi, znaša 2040,36 m2.
Območje lokacijske preveritve zajema dele zemljišč s parcelnimi številkami 2174, 2173/1 (minimalni poseg), 2171/1, 2179 (minimalni poseg), vse k.o. 1889 Podkum.
Na obravnavanem območju doslej še ni bila izvedena nobena lokacijska preveritev.
Na območju posamične (razpršene) poselitve se izvorno stavbno zemljišče spremeni na sledeč način:
– na severovzhodnem delu izvornega stavbnega zemljišča, v enoti EUP OP 1/1073, se na območju, kjer teren ni primeren za gradnjo, predlaga izvzem stavbnega zemljišča v velikosti 151,97 m2 (sprememba iz A v K1),
– izvzeto stavbno zemljišče se v enaki velikosti (151,97 m2) preoblikuje na območju zahodno od izvorno določenega stavbnega zemljišča, kjer se predlaga tudi širitev stavbnega zemljišča v velikosti 405,51 m2 (sprememba iz K2 v A). Širitev stavbnega zemljišča predstavlja 19,9 % povečanje izvornega stavbnega zemljišča določenega v OPN.
Nova površina stavbnega zemljišča (A) v EUP OP 1/1073 tako znaša 2445,87 m2 (končno območje).
Natančna oblika ter velikost območja stavbnega zemljišča je določena v elaboratu lokacijske preveritve iz 1. člena ter priloge tega sklepa.
3. člen 
Občina podatek o spremenjeni obliki in velikosti stavbnega zemljišč vnese v evidenco stavbnih zemljišč, ki jo vodi občina, ob naslednjih spremembah in dopolnitvah OPN pa jo ustrezno prikaže v grafičnem prikazu namenske rabe prostora.
Sklep se posreduje Upravni enoti Zagorje ob Savi in Ministrstvu za naravne vire in prostor.
4. člen 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 350-12/2023-15
Zagorje ob Savi, dne 18. marca 2024
Župan 
Občine Zagorje ob Savi 
Matjaž Švagan 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti