Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2024 z dne 22. 3. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2024 z dne 22. 3. 2024

Kazalo

755. Sklep o potrditvi lokacijske preveritve ID 3872 za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi za EUP OP 1/820 na območju Občine Zagorje ob Savi, stran 1842.

  
Na podlagi 134. do 140. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3) (Uradni list RS, št. 199/21 in 18/23 – ZDU-1O), 17. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 30/15) ter 84. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 30/15, 61/20) je Občinski svet Občine Zagorje ob Savi na 9. redni seji dne 18. 3. 2024 sprejel
S K L E P 
o potrditvi lokacijske preveritve ID 3872 za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi za EUP OP 1/820 na območju Občine Zagorje ob Savi 
1. člen 
S tem sklepom se potrdi Lokacijska preveritev za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi za EUP OP 1/820 na območju Občine Zagorje ob Savi. Elaborat lokacijske preveritve je pripravilo podjetje AKA d.o.o., Obrtniška cesta 14, Trbovlje pod št. projekta ELP 01/2023. Identifikacijska številka lokacijske preveritve v zbirki prostorskih aktov je 3872.
2. člen 
Elaborat lokacijske preveritve za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi se nanaša na območje razpršene poselitve (A) v enoti urejanja prostora (EUP) OP 1/820, kot je določeno z OPN Občine Zagorje ob Savi.
Na obravnavanem območju doslej še ni bila izvedena nobena lokacijska preveritev.
Območje lokacijske preveritve zajema parcele ali dele parcel s številkami 1354/2, 1350,1349/2, 1349/1, 1348, 1347, 1346, 1356, 1358, 1543/1, vse k.o. 1881 Kandrše.
Velikost izvorno določenega stavbnega zemljišča razpršene poselitve (A), kot je določeno v OPN Občine Zagorje ob Savi, je 4.152,10 m2.
Na območju posamične poselitve se izvorno stavbno zemljišče z enoto urejanja prostora (EUP) OP 1/820 preoblikuje in poveča na sledeči način:
– na severovzhodnem delu območja se del stavbnega zemljišča (A) površine 418,13 m2 izvzame iz stavbnega zemljišča (sprememba iz A v K2),
– na zahodnem delu območja se del stavbnega zemljišča (A) površine 310,0 m2 izvzame iz stavbnega zemljišča (sprememba iz A v K2),
– površina izvzetega stavbnega zemljišča 418,13 m2 in 310,00 m2 se nadomesti ob jugovzhodnem delu izvorno določenega območja posamične poselitve; hkrati pa se na jugovzhodnem delu razširi oziroma poveča za 598,80 m2, na del parcele 1346, k.o. Kandrše, kar predstavlja 14,42 % povečanje izvornega stavbnega zemljišča določenega v OPN (sprememba iz K2 v A).
Nova površina stavbnega zemljišča (A) v EUP OP 1/820 tako znaša 4.750,90 m2 (končno območje).
Natančna oblika ter velikost območja stavbnega zemljišča je določena v elaboratu lokacijske preveritve iz 1. člena ter priloge tega sklepa.
3. člen 
Občina podatek o spremenjeni obliki in velikosti stavbnega zemljišč vnese v evidenco stavbnih zemljišč, ki jo vodi občina, ob naslednjih spremembah in dopolnitvah OPN pa jo ustrezno prikaže v grafičnem prikazu namenske rabe prostora.
Sklep se posreduje Upravni enoti Zagorje ob Savi in Ministrstvu za naravne vire in prostor.
4. člen 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 350-13/2023-13
Zagorje ob Savi, dne 18. marca 2024
Župan 
Občine Zagorje ob Savi 
Matjaž Švagan 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti