Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2024 z dne 22. 3. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2024 z dne 22. 3. 2024

Kazalo

754. Sklep o potrditvi lokacijske preveritve ID 3491 za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi za EUP OP 1/809 na območju Občine Zagorje ob Savi, stran 1840.

  
Na podlagi 134. do 140. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3) (Uradni list RS, št. 199/21 in 18/23 – ZDU-1O), 17. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 30/15) ter 84. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 30/15, 61/20) je Občinski svet Občine Zagorje ob Savi na 9. redni seji dne 18. 3. 2024 sprejel
S K L E P 
o potrditvi lokacijske preveritve ID 3491 za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi za EUP OP 1/809 na območju Občine Zagorje ob Savi 
1. člen 
S tem sklepom se potrdi Lokacijska preveritev za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi za EUP OP 1/809 na območju Občine Zagorje ob Savi. Elaborat lokacijske preveritve je pripravilo podjetje Savaprojekt d.d., Cesta krških žrtev 59, 8270 Krško pod št. projekta 23061-00. Identifikacijska številka lokacijske preveritve v zbirki prostorskih aktov je 3491.
2. člen 
Elaborat lokacijske preveritve je izdelan z namenom preoblikovanja stavbnega zemljišča na območju posamične poselitve, ki je v veljavnem Občinskem prostorskem načrtu Občine Zagorje ob Savi (v nadaljevanju OPN) določeno z namensko rabo A (razpršena poselitev) in sovpada z območjem enote urejanja prostora (EUP) OP 1/809. Velikost obstoječega stavbnega zemljišča (izvorno območje) razpršene poselitve (A), kot je določeno v OPN Občine Zagorje ob Savi znaša 684,45 m2.
Območje lokacijske preveritve zajema dele zemljišč s parcelnimi številkami 843, 844, 840, 842 vse k.o. 1881 Kandrše.
Na obravnavanem območju doslej še ni bila izvedena nobena lokacijska preveritev.
Na območju posamične (razpršene) poselitve se izvorno stavbno zemljišče spremeni na sledeč način:
– v severnem delu izvorno določenega stavbnega zemljišča se stavbno zemljišče izvzame v površini 344,27 m2 (sprememba iz A v K2) in
– nadomesti enake velikosti južno od izvorno določenega stavbnega zemljišča. Na južnem delu se predlaga tudi širitev stavbnega zemljišča v velikosti 135,75 m2, kar predstavlja 19,8 % povečanje izvorno določenega stavbnega zemljišča (sprememba iz K2 v A).
Nova površina stavbnega zemljišča (A) v EUP OP 1/809 tako znaša 820,2 m2 (končno območje).
Natančna oblika ter velikost območja stavbnega zemljišča je določena v elaboratu lokacijske preveritve iz 1. člena ter priloge tega sklepa.
3. člen 
Občina podatek o spremenjeni obliki in velikosti stavbnega zemljišč vnese v evidenco stavbnih zemljišč, ki jo vodi občina, ob naslednjih spremembah in dopolnitvah OPN pa jo ustrezno prikaže v grafičnem prikazu namenske rabe prostora.
Sklep se posreduje Upravni enoti Zagorje ob Savi in Ministrstvu za naravne vire in prostor.
4. člen 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 350-7/2023-13
Zagorje ob Savi, dne 18. marca 2024
Župan 
Občine Zagorje ob Savi 
Matjaž Švagan 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti