Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2024 z dne 22. 3. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2024 z dne 22. 3. 2024

Kazalo

753. Sklep o potrditvi lokacijske preveritve ID 3627 za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi za EUP OP 1/1157 na območju Občine Zagorje ob Savi, stran 1838.

  
Na podlagi 134. do 140. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3) (Uradni list RS, št. 199/21 in 18/23 – ZDU-1O), 17. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 30/15) ter 84. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 30/15, 61/20) je Občinski svet Občine Zagorje ob Savi na 9. redni seji dne 18. 3. 2024 sprejel
S K L E P 
o potrditvi lokacijske preveritve ID 3627 za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi za EUP OP 1/1157 na območju Občine Zagorje ob Savi 
1. člen 
S tem sklepom se potrdi Lokacijska preveritev za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi za EUP OP 1/1157 na območju Občine Zagorje ob Savi. Elaborat lokacijske preveritve je pripravilo podjetje Savaprojekt d.d., Cesta krških žrtev 59, 8270 Krško pod št. projekta 23158-00. Identifikacijska številka lokacijske preveritve v zbirki prostorskih aktov je 3627.
2. člen 
Elaborat lokacijske preveritve je izdelan z namenom preoblikovanja stavbnega zemljišča na območju posamične poselitve, ki je v veljavnem Občinskem prostorskem načrtu Občine Zagorje ob Savi (v nadaljevanju OPN) določeno z namensko rabo A (razpršena poselitev) in sovpada z območjem enote urejanja prostora (EUP) OP 1/1157. Velikost obstoječega stavbnega zemljišča (izvorno območje) razpršene poselitve (A), kot je določeno v OPN Občine Zagorje ob Savi znaša 1214,09 m2.
Območje lokacijske preveritve po ZKP zajema dele zemljišč s parcelnimi številkami 900/8, 900/1, 896/4 ter 896/5, 898 in 899/2, vse k.o. 1878 Kotredež.
Na obravnavanem območju doslej še ni bila izvedena nobena lokacijska preveritev.
Na območju posamične (razpršene) poselitve se izvorno stavbno zemljišče spremeni na sledeč način:
– na jugozahodnem delu izvornega stavbnega zemljišča, kjer teren ni primeren za gradnjo in je tudi slabo dostopen, se predlaga izvzem stavbnega zemljišča v velikosti 641,06 m2 (sprememba iz A v K2),
– izvzeto stavbno zemljišče se v enaki velikosti (641,06 m2) preoblikuje na območju vzhodno od izvorno določenega stavbnega zemljišča, kjer se predlaga tudi širitev stavbnega zemljišča v velikosti 234,56 m2 (sprememba iz K1 in K2 v A). Širitev stavbnega zemljišča predstavlja 19,3 % povečanje izvornega stavbnega zemljišča določenega v OPN.
Nova površina stavbnega zemljišča (A) v EUP OP 1/1157 tako znaša 1448,65 m2 (končno območje).
Natančna oblika ter velikost območja stavbnega zemljišča je določena v elaboratu lokacijske preveritve iz 1. člena ter priloge tega sklepa.
3. člen 
Občina podatek o spremenjeni obliki in velikosti stavbnega zemljišča vnese v evidenco stavbnih zemljišč, ki jo vodi občina, ob naslednjih spremembah in dopolnitvah OPN pa jo ustrezno prikaže v grafičnem prikazu namenske rabe prostora.
Sklep se posreduje Upravni enoti Zagorje ob Savi in Ministrstvu za naravne vire in prostor.
4. člen 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 350-11/2023-13
Zagorje ob Savi, dne 18. marca 2024
Župan 
Občine Zagorje ob Savi 
Matjaž Švagan 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti